'Wij dreigen direct in problemen te komen'

Steenwijksmoer - Ageeth Ziel en Janny Bosch, bestuursleden van dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer, maken zich zorgen. 'Als de subsidie voor ons dorpshuis wordt stopgezet, dreigen wij direct in de problemen te komen.'

Daarom heeft ook het dorpshuisbestuur in Steenwijksmoer het college uitgenodigd voor een bezoek tijdens de collegetour. Het bezoek vindt plaats op zaterdag 20 september.

Heet hangijzer

Heet hangijzer is met name de aflossing en rente van een lening. `In 1978', vertelt Ageeth Ziel, `is het dorpshuis afgebrand en bleek onderverzekerd te zijn. Wij betalen nu nog steeds 13.500 euro per jaar.' Dat is nog zeker tien jaar het geval. Van de gemeentelijke subsidie voor het dorpshuis gaat een substantieel deel naar betaling van deze lening.

Op centjes gepast

Ageeth: `Wij hebben altijd keurig op onze centjes gepast en we hebben een bescheiden reserve voor onderhoud. We hebben nu een bestuur van vijf mensen, we zijn dringend op zoek naar mensen die daadkrachtig op zoek kunnen gaan naar financiële middelen.

Ageeth en Janny zien wel een oplossing: `We kunnen onszelf goed redden als die lening er niet is. Als ons het restant van de lening wordt kwijtgescholden is het probleem opgelost.' Een bestuurslid onderzoekt of zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd. `Maar dan zijn we wel meteen door onze reserve heen.'

Acties

Ageeth sprak in juni in tijdens een raadsvergadering. Zij gaf daarin aan, dat toenmalig wethouder Truus Pot twee jaar geleden al had laten weten dat de subsidies zouden worden afgebouwd. `Wij doen', aldus Janny, `aan allerlei acties mee om geld bijeen te krijgen zoals NL Doet, maar ook om mensen aan het dorpshuis te verbinden. We vragen de gebruikers van het dorpshuis hieraan mee te doen.' Gebruikers -die daarvoor uiteraard huur betalen- zijn gymnastiekvereniging SVS, Protos (die het dorpshuis ook als kantine gebruikt), BSV De Uithoek, een handwerkgroep, een biljartgroep, een kaartclub, de vrouwenvereniging en jeugdsoos Anjobema. Daarnaast wordt het dorpshuis gebruikt als plaats van samenkomst na begrafenissen.
`Het aantal leerlingen van de school loopt terug en daarmee ook het aantal leden van SVS. Er ontstaat een domino-effect', vindt Ageeth.

Broodwinning

Het dorpshuis is de enige ontmoetingsplaats in het dorp. Het café De Spange in het dorpshuis is de broodwinning voor Geert en Coby Spang. Beide dames zien de jaarlijkse hap uit de begroting als een grote bedreiging voor de toekomst van het dorpshuis en daarmee ook voor het beheerdersechtpaar. Zij zien uit naar een sluitende oplossing voor de aflossing en rente wanneer de subsidie aan Stichting Dorpshuis Steenwijksmoer volledig stopt.

Het dorpshuisbestuur ontvangt het college graag op 20 september. Het bestuur is trouwens in overleg met Plaatselijk Belang Steenwijksmoer.

Dorpenronde

In het kader van de dorpenronde kwamen burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jan Zwiers maandagavond op bezoek bij Plaatselijk Belang Steenwijksmoer. Na een korte wandeling door het dorp werden de agendapunten behandeld. Ook het dorpshuis kwam daarbij aan bod. Jan Zwiers was duidelijk: ‘Het is de bedoeling om richting zelfstandigheid te gaan. Wij willen als gemeente graag helpen bij het bedenken van oplossingen.’ Hij wilde zich niet uitlaten over mogelijkheden, omdat die samen met inwoners tot stand komen.

In Steenwijksmoer wordt binnenkort, vermoedelijk in januari, gestart met het vervangen van de riolering. Het asfalt wordt dan vervangen door klinkers. Tegelijkertijd wordt de Hoofdweg bij de kerk wat aangepast.

Tijdens de wandeling kwamen hierbij ook de waterleiding en aanleg van glasvezel aan bod. Binnenkort vindt de aanbesteding plaats.