Monumentje 315: Een eeuwenoude boerderij

`t Is maar een kleine boerderij, een keuterij, aan de Oude Steeg 28 in Gees en perfect onderhouden. Toch is de huidige woning, zij het als huisplaats met bebouwing, heel oud.

Al in 1400 stond de oude boerderij ernaast in andere vorm bekend als het `Eppingegoed'. Een aanzienlijke boerenbehuizing met daarnaast een soort reserve-boerderijtje, te gebruiken voor de opvang van familieleden. Nog in de zeventiende eeuw stonden deze twee woningen wat eenzaam aan de rand van de voornaamste woonkern van Gees met ten oosten ervan zo'n twintig boerderijen. Naar het westen keken de bewoners van het keuterijtje uit op een laag moerassig perceel. Later zou hier een brandkuil (-koele) aangelegd worden en nog later, in 1860, bouwde men er de eerste school van Gees en het bijbehorende meestershuis. Natuurlijk op aanzienlijk verhoogde grond.

Boer en timmerman

Eeuwenlang werden de boerderij (het goed) en de keuterij bewoond door de familie Epping, waarvan de gezinshoofden altijd boer én timmerman waren. Dankzij bewaard gebleven registers weten we hun namen en bijzonderheden. Zo betaalde in 1630 Nijen Epping van de boerderij aan de impost op het gemaal (de hoeveelheid gemalen graan) ƒ 7,-, terwijl de Epping van de keuterij ƒ 2,- moest afdragen.

In 1642 bezat Hendrik Olde Epping 14 mud (ongeveer 4 ha), 3 spint (ongeveer 5 are) landbouwgrond, 1 dagmaat (50 are) stroomland - regelmatig onderlopend grasland aan de Geeserstroom - en 2 dagmaat bovenland ook aan de stroom, maar hoger gelegen. In 1764 werd Roelof Tijms Epping in het keuterijtje aangeslagen voor ƒ 2,-. Als volgt: `Een keuter, mede voor `t ampt' - ƒ 1,- als keuter ; ƒ 1,- als timmerman.

Bij de volkstelling van 1840 woonden in de keuterboerderij Pieter Epping, zijn vrouw Albertien Willinge, hun kinderen Roelof en Henderkien, een arbeider en een naaister. Tien jaar later was Pieter overleden en woonden er alleen nog de weduwe Epping en bij haar inwonend Johannes Epping van de grote boerderij.

In 1850 kwam het keuterijtje in het bezit van de familie Strijks. In een dorp waar de boerderijen zo dicht op elkaar stonden, liepen de erven als het ware in elkaar over en vaak raakten percelen versnipperd. Adrie en Jannie Kuyper, die in 1994 het al wat verbouwde keuterijtje van Roelof en Marlies Nijenbanning (familie van de Strijks) kochten, pasten daarom met de buren een `uitruil' toe om weer een heel erf te krijgen.

Verbouwing

Ze kwamen er met hun zes kinderen wonen en `buurvrouw' zei opgelucht: `Nu gaat de buurt weer leven!' Jannie en Adrie verbouwden eigenhandig hun huis. Op de lege eerste verdiepingszolder werden vijf kamers gerealiseerd, het kleine keukentje rechts werd met de douche en wc verbouwd tot woonkeuken en het voorkamertje links werd met de deel één grote huiskamer. Het hele boerderijgedeelte veranderde in een badkamer en verschillende andere vertrekken. En de tuin werd een lusthof met een vijver, beschutte hoekjes en hagen. `We zitten op stee hier!', vindt Adrie en Jannie geniet van de rust en de omgang met elkaar. Sta er eens een moment bij stil, bij dit woonhuis, eens een keuterij.

Huib Minderhoud