Holsloot wil draaibruggen behouden

Holsloot / Den Hool - Gea Habing is als secretaris van het Samenwerkingsverband Holsloot nauw betrokken bij de plaatselijke gemeenschap.

De 48-jarige boerin runt samen met haar man Berend in buurtschap Den Hool een melkveebedrijf met tachtig melkkoeien en honderd stuks jongvee.

In de vrije tijd dragen de twee agrarische ondernemers, samen met zoon Gerben (22) en de dochters Jessica (20) en Carmen (17), graag hun steentje bij aan de gemeenschap.

Berend Habing was nauw betrokken bij een aantal planmatige kavelruilen in Dalen, Holsloot en Den Hool. Gea Habing noemt het behoud van het voorzieningenniveau in de kleine kernen als een belangrijk aandachtspunt.

‘Bovendien willen we graag de nieuwe inwoners motiveren om actief deel te nemen aan de activiteiten in de kernen. Op deze manier vergroten we het draagvlak en kunnen we de vergrijzing een halt toeroepen.’


Ze kwalificeert het overleg met de gemeente Coevorden en met de bestuurders van de belangengroeperingen uit de omliggende dorpen als goed en constructief, maar Holsloot-Den Hool wil de komende jaren graag als zelfstandig samenwerkingsverband blijven bestaan. ‘De gemeente heeft in het kader van schaalvergroting en efficiency wel een paar keer geopperd om aansluiting te zoeken bij de overleggroep in Dalen of Dalerveen, maar we willen de huidige overlegstructuur graag zo houden.’

Een actueel thema is het mogelijk verdwijnen van de Hoolbrug en Haarbrug. ‘Het samenwerkingsverband Holsloot-Den Hool gaat zich bij de provincie Drenthe sterk maken om beide draaibruggen aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart open te houden. Ze zijn belangrijk voor inwoners en toeristen.’

Holsloot-Den Hool kent een actief verenigingsleven. Ieder jaar zijn er vele activiteiten en evenementen. ‘Dat is belangrijk. We willen dat gezamenlijk ook graag zo houden en het is daarom van belang dat iedere inwoner hierin actief participeert.’

Voor het waarborgen van de leefbaarheid in Holsloot-Den Hool is het dorpshuis De Linden een essentieel onderdeel. ‘De inwoners zijn afhankelijk van het dorpshuis voor hun sociale en culturele activiteiten. Het dorpshuis vormt het hart van de lokale samenleving.’

Habing merkt op dat het agrotoerisme in Holsloot en Den Hool steeds meer aan populariteit wint. Lokale ondernemers en inwoners zetten al een tijdje in op toerisme en ook het landschap draagt een belangrijk steentje bij aan het succes. ‘Vanuit dat oogpunt maken we dan ook promotie voor kleinschalige recreatieve activiteiten in ons gebied. Veel mensen komen niet meer op goed geluk naar onze omgeving, maar komen heel gericht.’