Monumentje: Een huis met allure

Het is een huis met allure, dit herenhuis aan de Van Heutszsingel 7 in Coevorden, misschien juist door het ontbreken van versieringen.

Een balkon boven de erker, een kleine dakkapel en een schoorsteen met twee rookkanalen zijn de enige bijzondere kenmerken.

O ja en dan is er ook nog een marmeren naamplaat naast de voordeur, vermeldend: ‘G.T.Knol Tandarts’. Die tandarts woont er niet meer, maar hij heeft wel zeventig jaar zijn stempel op dit huis gedrukt. Gerrit Knol kwam als drieëntwintigjarige jongeman in 1928 naar Coevorden en kocht twee jaar later, nog van de aannemer, deze uit 1925 daterende woning. Hij zette hier zijn praktijk voort en trouwde in 1932 met een dochter van de eerste Rijks HBS - en Kweekschooldirecteur Hendrik Cornelis Derksen.

De Plons

Mede hierdoor en als enige tandarts ‘ter stede’ behoorde hij tot de notabelen van Coevorden, maar al heel snel bleek ook zijn maatschappelijke betrokkenheid. Gelijktijdig met het gereedkomen van het eerste zwembad ‘op de Pampert’ stichtte hij met nog enkele medestanders de roemruchte Coevorder Zwem- en Poloclub ‘De Plons’ in 1934. Spoedig daarna werd hij penningmeester van de Sociëteit ‘De Vriendenkring’, voorzitter van de Kunstkring en van de Auto- en Motorclub ‘De Vesterijders’. Het bestuur van dit viertal organisaties bleef hij tientallen jaren trouw.
Het echtpaar bleef kinderloos en mevrouw Knol overleed in 1953. Vier jaar later hertrouwde Gerrit met Nel Hordijk, lerares economie. In 1958 werd zoon Eelco geboren.

Nel voelde zich in Coevorden als leidster van de Hervormde Gezinszorg al snel op haar plaats en ze werd na enige tijd ook lerares aan het Chr. Jan van Arkelcollege in Hardenberg. Gerrit was een tandarts van de oude stempel, die vond, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maakten. Tal van patiënten ‘liepen met hem weg’, maar anderen betitelden hem als ‘de beul’. Hij overleed op 95 jarige leeftijd in 2000. Een aimabel mens, aan wie Coevorden veel te danken heeft. Nel Knol stierf in 2011, hulpbehoevend, maar volgens haar wens in haar eigen huis. Aan ‘G.T.Knol Tandarts’ herinnert nog steeds de naamplaat die de huidige eigenaren Herman Roozen en Paulien Blaauwgeers er uit historische betrokkenheid laten hangen.

Verbouwing

Dit echtpaar kocht het huis in 2013 en liet het in zeven maanden grondig verbouwen. De linkerhelft werd opnieuw gefundeerd en de praktijkruimte rechtsachter werd een prachtige serre met aan drie kanten ramen en een keukenblok in het midden. Zo ontstond een langgerekt woonvertrek, geschilderd in gebroken wit en resedagroen. Het wachtkamertje links werd bij de kamer en de keuken daarachter gevoegd, waardoor Herman de beschikking kreeg over een grote werkkamer. Hij is zzp’er, striptekenaar en schrijver, heeft verschillende albums op zijn naam en een vaste wekelijkse strippagina in ‘De Boerderij’. Paulien is werkzaam voor Slachtofferhulp. Sophie en Teun zijn hun pleegkinderen, Enzo en Morris hun thuis wonende zoons, Manfred en Nora hun honden en dochter Julia studeert.

Herman zit tijdens rustige momenten graag in de tuin naar ‘zijn ontzettend mooie huis’ te kijken. Sta er eens een moment bij stil, bij dit tandartsenmonument.

Huib D. Minderhoud

Met dank aan Eelco Knol.