Gemeente Emmen betreurt faillissement CQ

Emmen - De gemeente Emmen betreurt het faillissement van CQ Centrum voor de kunsten. Meer subsidie dan CQ al kreeg, zit er echter niet in. De gemeente wil zo snel mogelijk een oplossing, zodat kunst- en cultuuractiviteiten door kunnen gaan.

In een persbericht als reactie op het faillissement schrijft de gemeente: 'De gemeente subsidieert de culturele activiteiten van diverse organisaties en heeft hier jaarlijks ruim 7 miljoen euro voor over. CQ kreeg hiervan elk jaar een structurele subsidie van 1,6 miljoen euro. Daarnaast ontving CQ de afgelopen jaren diverse extra bedragen en een lening van de gemeente. Dit had voldoende moeten zijn voor CQ om de taken op het gebied van kunst en cultuur uit te kunnen voeren'.

Geen subsidie voor organisatiekosten

In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente 1 miljoen euro subsidie voor culturele activiteiten aan CQ verstrekt. Op 24 juni heeft CQ haar subsidieaanvraag voor de tweede helft van 2014 ingediend. Zij vroeg 600.000 euro voor de uitvoering van kunst- en cultuurtaken. Het college heeft gisteren besloten deze subsidie beschikbaar te stellen.

Op 8 juli ontving de gemeente een extra subsidieverzoek, ter hoogte van een bedrag van 150.000 euro per maand. Dit bedrag was niet bestemd voor kunst- en cultuurtaken, maar voor kosten voor de bewindvoering, extra organisatiekosten en juridisch advies. Om deze reden heeft het college dit extra verzoek afgewezen.

'Zo snel mogelijk een oplossing'

De gemeente vindt het belangrijk dat er voor de inwoners zo snel mogelijk een oplossing komt zodat kunst- en cultuuractiviteiten door blijven gaan. 'We gaan hierover graag het gesprek aan met diverse partijen'.

Lees meer in dit dossier over het faillissement van CQ.