Aantal stembureaus ongewijzigd

Coevorden - De indeling van de stembureaus in de gemeente Coevorden blijft ongewijzigd. Het college van b en w was van plan om een andere indeling van de stemdistricten te maken, omdat de verdeling van het aantal stemmen per stemdistrict ongelijk was.

Omdat dit extra kosten met zich meebrengt, wilde het college hierop bezuinigen. Nu ziet het college hier toch vanaf: het blijkt erg lastig om goede normen voor de omvang van de stemdistricten vast te stellen. Bovendien stuitte het voornemen op bezwaren vanuit de bevolking en de gemeenteraad. In sommige stemdistricten is de hoeveelheid uitgebrachte stemmen zo groot, dat het niet lukt om dezelfde dag nog alle stemmen te tellen. In andere stemdistricten is het aantal uitgebrachte stemmen juist klein, wat onevenredig veel kosten met zich meebrengt. Als in de toekomst weer gestemd mocht worden met stemmachines, kan het college zich alsnog beraden over een nieuwe indeling van de stemdistricten.