'Praatruimte over behoud functies bibliotheek'

Coevorden - Er komt een onderzoek naar het benodigde budget voor het instandhouden en de toegankelijkheid van de bibliotheekfunctie in de gehele gemeente.

Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van afgelopen week over de bezuinigingen. In de bezuinigingsvoorstellen stond, dat de subsidie zou dalen met 5 ton van 750.000 naar 250.000 euro. Door de aangenomen motie van PvdA, CDA en BBC gaat de raad eerst kijken naar een bezuiniging van 300.000 euro, waarmee de subsidie zou uitkomen op 450.000 euro.

Voorzitter Jan van Selm van het bibliotheekbestuur had eerder al laten weten, dat deze bezuiniging wel erg ver ging. Het gevolg zou zijn, dat de bibliotheken in alle dorpen zouden dichtgaan en dat de bibliotheek in Coevorden zou worden versoberd. In dat geval achtte hij overleg niet zinvol.

Behoud functies

'Er zit nu praatruimte', aldus Van Selm. 'We gaan binnenkort het gesprek met de wethouder aan. Het gaat ons met name om het behoud van de functies van de bibliotheek, het vergaren van kennis, het bevorderen van leesvaardigheid en bestrijding van laaggeletterdheid. Die functies zijn niet gewaarborgd door behoud van gebouwen. Wij gaan onder andere kijken naar slimmere combinaties met scholen.'