De Hesselerhof officieel geopend

Oosterhesselen - Dorpshuis De Hesselerhof is vandaag officieel geopend. Vanochtend maakte Excelsior een rondgang door het dorp, Hemmeltied van RTV Drenthe werd live uitgezonden vanuit het dorpshuis en de burgemeester verrichtte de officiële opening.

Er gingen heel wat perikelen vooraf aan de realisering van de multifunctionele accommodatie in de voormalige gemeentewerf. De ingang van het pand is niet meer aan de Klenkerweg, maar aan de Beatrixlaan naast basisschool De Woert.

De gemeente Coevorden stelde een krediet van 709.000 euro beschikbaar. In de eerste bestuursrapportage van het college van dit jaar staat, dat er vermoedelijk een lichte overschrijding van het krediet zal zijn vanwege onvoorziene kosten. Verwacht wordt, dat dekking zal worden gevonden binnen bestaande accommodatiebudgetten.

Vanochtend was Hemmeltied te gast. De presentatoren Harm Dijkstra en Hennie Kuijer interviewden diverse betrokkenen, onder wie ook de bedenker van de naam De Hesselerhof, Harm Jan Lesschen.

Draagvlak aanwezig

Bestuursvoorzitter Jan Schepers van De Hesselerhof heette de aanwezigen van harte welkom en bedankte diverse sponsors en subsidieverstrekkers, onder wie de gemeente Coevorden, Rabobank Borger-Klenckeland, Geiske Bekkerfonds en het Jan Rigterinkfonds. 'Duidelijk is, dat we op termijn onze eigen broek moeten ophouden. Wij hebben u allen nodig als gebruikers en vrijwilligers. Het wordt geen eenvoudige klus, maar het is een uitdaging. Gezien de vele aanwezigen is het draagvlak aanwezig.'

Met hart en ziel

Liesbeth Mennink voerde het woord als voorzitter van Plaatselijk Belang. 'Het is een proces van tien tot twaalf jaar geweest om te komen tot deze accommodatie. Er zijn plannen rond het Esdal College geweest, er is gesproken met allerlei verenigingen en ook zou er een accommodatie komen bij de toenmalige plannen voor een nieuw winkelcentrum bij De Lindeboom aan de Burgemeester De Kockstraat. Kortom, veel Hesselers zijn ermee bezig geweest.' Zij stond stil bij Jan Kat, die eerder voorzitter van Plaatselijk Belang was. Kat overleed twee jaar geleden. 'Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor een dorpshuis. Het is jammer, dat hij niet meer kan meemaken dat het gelukt is. Het is nu aan ons allen om hiervan een succes te maken en De Hesselerhof te koesteren.'

Burgemeester Bert Bouwmeester is inmiddels ruim tien jaar burgemeester en heeft dus bijna het complete proces meegemaakt. 'Ik zie dan ook veel (oud-)bestuurders en (oud-)raadsleden.' Hij toonde zich blij dat hij nu de opening kon verrichten. 'Duidelijk was, dat als dit laatste plan niet was doorgegaan, het er nooit meer van was gekomen.'

Activiteiten

Na de toespraken was het tijd voor de kinderen om hun ballonnen op te laten. Vervolgens verrichtte burgemeester Bert Bouwmeester de officiële opening en werd de Hesseler vlag gehesen. Er werd een verloting gehouden, waarvan de winnaar een ballonvaart maakt.

De festiviteiten werden voortgezet met een programma met veel muziek, zang en toneel. Kinderen konden worden geschminkt, er was een goochelaar en de familie Flodder bracht een bezoek.

Gebruikers

De vaste gebruikers van het gebouw zijn momenteel muziekvereniging Excelsior en Historische Vereniging Klenckerheugte. Daarnaast maakt toneelvereniging Jan Naarding gebruik van het gebouw als opslagruimte. Schilder Minno de Roo verzorgt er vanaf het najaar een cursus, de kaartclub komt naar De Hesselerhof en er zijn diverse aanvragen van onder meer een quiltclub en voor yogalessen. Daarnaast worden de vergaderingen van Plaatselijk Belang er gehouden. Voor dit jaar is de exploitatie dekkend.

Meer nieuws over de Hesselerhof staat in het dossier op deze site.