Mient Jan Faber: 'Geloof heeft niet tot crisis geleid'

Coevorden - Mijn uitgever vond dat ik een boek zou schrijven waarin ik tot de conclusie kwam, dat je aan het geloof moet ontworstelen. Echter, bij mij heeft het geloof nooit tot een crisis geleid. Niet persoonlijk en niet in de familie.'

Aldus Mient Jan Faber. Faber (73) is geboren en getogen in Coevorden. Gisteren overhandigde hij in De Hoeksteen het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek 'Er op & er onder' met als ondertitel 'Kroniek van een gereformeerde jongen' aan Huib Minderhoud. 'Het geloof', aldus Faber, 'heeft ook humor en soms is het net theater.'

In het eerste hoofdstuk komt met name Coevorden aan bod. Hij ging daarvoor in gesprek met zijn broers en zussen, die elk een vriend of vriendin meenamen om een beeld van die tijd te schetsen. In dat hoofdstuk wordt onder meer de geschiedenis van Coevorden behandeld met daarin onder meer de rol van Mijndert van der Thijnen.

Wijze vrouw

In het boek komen onder meer aan de orde de verzuiling, de oorlogsjaren, Indië en de Koude Oorlog. Zo verhaalt hij over de kleine jongen, die tijdens de oorlog iemand aantrof op de bovenetage van zijn woning. Die maakte zich snel uit de voeten. 'Mijn moeder zei toen 'Jij hebt niets gezien'. Later bleek, dat de man een Joodse onderduiker was.' Faber noemt zijn moeder een heel wijze vrouw. 'Zij wist heel goed wat er aan de hand was in de wereld. Schoolvrienden kwamen vaak mee naar huis. Niet voor mij, maar om met mijn moeder te praten.'

Inhalen

Faber ging destijds naar de Paul Krugerschool. Het gezin woonde aan de Van der Lelysingel. Aangezien de RSG in Coevorden een openbare school was, moest Mient Jan naar het Christelijk Lyceum in Emmen. 'Ik had wat in te halen wat betreft de geschiedenis. Op de Paul Krugerschool leerden wij wel over de Tachtigjarige Oorlog als referentiekader voor de geschiedenis, maar onderwerpen als de Franse tijd en de gebroeders De Witt werden niet behandeld.' Hij studeerde daarna wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde enkele jaren later.

Cocksen

In die schooltijd werden gereformeerde kinderen als Mient Jan Faber uitgescholden voor Cocksen. 'Ik wist absoluut niet wat dat betekende. Pas later kwam ik erachter dat die naam was afgeleid van dominee Hendrick de Cock.' Deze dominee uit Ulrum scheidde zich af van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Faber ervaart die naam nu wel als eervol.

Jodenvervolging

Tijdens de oorlog moest het gezin noodgedwongen Coevorden verlaten en belandde bij een zus van de moeder van Faber in Zuidlaren. 'Ik ben altijd', aldus Faber, 'bezig geweest met de jodenvervolging. Waarom vond die hier wel plaats, maar in bijvoorbeeld Denemarken niet? Daar zijn de koning en de regering in hun land gebleven. Dat is een verschil met Nederland. Daar gingen de koningin en de regering weg en zeiden daarmee in feite 'Het land is van jullie.'

Kernenergie

In zijn toespraak vermeldde Minderhoud dat Mient Jan Faber vooral bekend is geworden door zijn strijd tegen kernenergie. Faber was jarenlang secretaris van het Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking en algemeen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. In 1977 startte het IKV de campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. Al was IKV-voorzitter Ben ter Veer de bedenker van de campagne, Faber werd steeds meer het boegbeeld. Later was Faber één van de leiders van de internationale vredesbeweging.

Dit jaar nam hij afstand van de vredesdemonstraties in de jaren tachtig. Hij was dan wel de drijvende kracht, maar liet eerder dit jaar weten: 'Dat was allemaal romantiek. Het idee van een kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal nooit iets van terechtkomen. Er is geen betere garantie voor de wereldvrede dan het kernwapen.'

Bij de uitreiking van het boek waren familieleden en vrienden van Mient Jan Faber aanwezig. Het boek is te bestellen via de plaatselijke boekhandel.

ISBN: 9789043523011
Uitgever: VBK Media