Bestuur De Swaneburg betreurt onrust

Coevorden - Het bestuur van Stichting De Swaneburg is niet blij met de brief van de heer Wil Nolden. ‘Het is jammer dat door middel van deze brief voor onrust wordt gezorgd’, aldus secretaris Anton Beekman in de raadsvergadering van gisteravond.

Sportaccommodatie De Swaneburg werd in december 2012 plotseling gesloten vanwege onveilige situaties. De sporthal ging een tijdje later weer open. In mei besloot de gemeenteraad, dat de renovatie doorgang kon vinden voor een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro. Tegenstemmers waren toen Epke Wiersma (CDA) en Ad Merts (D66).

De discussie over het zwembad wordt gehouden in de raadsvergadering van dinsdag 22 april, zodat de nieuwe wethouders en raadsleden zich kunnen verdiepen in de materie.

Henk Bouwers (GB) stelde gisteravond dat handhaving steeds het probleem lijkt te zijn. ‘Ik heb gehoord dat er onvoldoende controle vanuit de gemeente is.’

Hoog van de toren

Laurent Zeegers van de VVD deelde die zorg niet: ‘Het proces loopt zoals het is afgesproken. Ik heb vertrouwen in het bestuur.’ Joop Slomp van de PvdA sloot zich daarbij aan. ‘Er is geen enkele indicatie, dat er iets niet goed gaat. Bouwers blaast wel erg hoog van de toren.’ Bouwers: ‘Ik hoor dat er onvoldoende controle vanuit de gemeente is.'

Kritiek weerlegd

Beekman weerlegde de kritiek van Molen, die zich afvroeg of de gemeenteraad voldoende controlemogelijkheden op de besteding van het krediet heeft. Het geld voor de renovatie staat als een soort bouwfonds gereserveerd bij de gemeente, waaruit de stichting een aanvraag kan doen. ‘Wij denken dat de gemeenteraad zelf in staat is dat te beoordelen', aldus Beekman. 'Het college krijgt van ons de notulen van de maandelijkse vergadering, evenals de voortgang van het project en de financiële stand van zaken. Bovendien hebben twee ambtenaren zitting in de projectgroep.’

Hij vervolgde: ‘Nolden heeft -zoals hijzelf liet weten- vorig jaar een aantal maanden in de stichting gefigureerd. Wij vinden het zeer kwalijk dat hij zomaar stelt ‘Ik heb mij verbaasd over het gemak en gebrek en zorgvuldigheid waarmee wordt omgesprongen met gemeenschapsgelden'.’

Het zwembad is open tot en met Hemelvaartsdag. De heropening is half augustus,. In die periode wordt de renovatie afgerond.

De complete gang van zaken rond sportaccommodatie De Swaneburg is te zien in het hieronder vermelde dossier.