'Oude wijn in nieuwe zakken'

Coevorden - 'Oude wijn in nieuwe zakken', zo oordeelde Laurent Zeegers van de VVD over 'de nieuwe manier van besturen', zoals de nieuwe coalitie die heeft aangekondigd. 'Het wordt gebracht als nieuw beleid, maar dat is het dus niet.'

Zeegers zei dit in een reactie op het verslag van Jan Zwiers van BBC over het coalitieakkoord tussen BBC, CDA en PvdA. Twee van deze partijen maakten ook deel uit van het vorige college. Zeegers: 'Het akkoord kreeg de titel 'De verbindende kracht van Coevorden' mee. Deze titel suggereert verbindingen, maar in feite is het afzetten tegen de gemeente.'

Jan Zwiers (BBC) had juist daarvoor gemeld het een mooie titel te vinden en stelde, dat er wel degelijk vernieuwing in het akkoord zit. Afgelopen zaterdag liet de coalitie weten, dat de rode draad de nieuwe manier van besturen is. 'De gemeente gaat meer samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Uitgangspunt is dat zij zelf keuzes kunnen maken en initiatieven nemen, waarbij de gemeente een verbindende, stimulerende en faciliterende rol heeft.' Zeegers: 'De VVD is altijd in gesprek gegaan met betrokkenen. Kennelijk is dat voor de PvdA en het CDA in de afgelopen periode niet het geval geweest en hebben zij iets nieuws ontdekt.'

'Geen klik'

Zwiers liet weten dat de onderhandelingen met alle partijen zeer prettig in een open sfeer hadden plaatsgevonden. BBC besloot uiteindelijk met het CDA, de PvdA en in eerste instantie D66 verder te gaan. Breekpunt bij D66 was dat deze partij geen wethouder mocht leveren. 'Wij wilden niet in de lounge, maar in de stuurhut', aldus Ad Merts in een reactie.

Zeegers beaamde dat de gesprekken best plezierig waren verlopen. 'Maar er was geen klik, een vervolg had dan ook geen zin. De invloed van CDA en PvdA is voelbaar, hoe leg je dit de kiezers uit?' vroeg Zeegers zich af. Hij duidde daarmee op het verlies van de PvdA. De VVD verloor behoorlijk veel stemmen, maar de grootste verliezer bij de verkiezingen was de PvdA.

Zeegers zei wel blij te zijn dat er zoveel liberale aspecten in het akkoord zijn opgenomen.

'Minder vinden wij het dat er wel wat blijft hangen na de verkiezingsbeloften nu al is aangekondigd dat er een lastenverhoging voor burgers komt. Verder vinden wij het vreemd dat toerisme en recreatie uit elkaar zijn gehaald. De verbinding tussen beide onderdelen wordt hierdoor niet bereikt.'

Nieuw gemeentehuis

Frits Klasen van Gemeentebelangen had de uitspraak van de avond. 'Iemand vroeg mij gisteren hoe het gaat in de gemeente. Ik zei 'Goed, we krijgen een nieuw gemeentehuis'. O ja, was het antwoord? Ik zei toen 'Ja, een gemeentehuis waar 35.000 man in kan, want we gaan met z'n allen besturen.'

PAC verbaasd

In een persbericht liet het PAC al weten dat de huidige coalitie tot verbazing en onbegrip heeft geleid. 'Helaas is het PAC niet uitgenodigd voor vervolgbesprekingen, omdat BBC2014 meer belang hechtte aan landelijke partijen. Het werken naar meer balans tussen 'stad' en de 'dorpen/buitengebieden' werd centraal gesteld. Helaas is het PAC, als grootste partij van de stad, niet uitgenodigd.

Geen unanieme steun wethouders

Bij de schriftelijke stemming kregen de wethouders geen unanieme steun vanuit de raad. Jan Zwiers kreeg negentien stemmen voor, drie tegen en twee blanco. Jeroen Huizing en Joop Brink kregen elk twintig stemmen voor, drie tegen en één blanco.

Raadsleden

Na de installatie van de wethouders werden drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd om de vrijgekomen raadszetels te bezetten. In een eerder stadium had Harma Weggemans van BBC uit Noord-Sleen -net als Erik Holties en Derk ten Berge- afgezien van een raadszetel, maar besloot nu die alsnog in te nemen. Gerard Wessel uit Steenwijksmoer wordt toegevoegd aan de fractie van het CDA, terwijl Joop Slomp terugkeert in de raad voor de PvdA. Hij verloor zijn zetel toen twee kandidaten meer voorkeurstemmen kregen.

Het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming is te lezen in het speciale dossier.