Coalitie leidt bij PAC tot verbazing en onbegrip

Coevorden - De vorming van de huidige coalitie voor het college heeft bij het PAC tot verbazing en onbegrip geleid. 'Helaas is het PAC niet uitgenodigd voor vervolgbesprekingen, omdat BBC2014 meer belang hechtte aan landelijke partijen.'

'BBC2014 is de grote winnaar van de verkiezingen. Het werken naar meer balans tussen 'stad' en de 'dorpen/buitengebieden' wordt centraal gesteld. Helaas is het PAC, als grootste partij van de stad, niet uitgenodigd. Dit in tegenstelling tot eerdere uitingen in de pers en de verwachtingen die dit heeft gewekt bij de burgers.'

Het PAC: 'BBC2014 bereikte het resultaat bij de verkiezingen door onder meer te benadrukken dat in de afgelopen periode de buitengebieden te weinig aandacht in het gevoerde beleid hebben gekregen. In de campagne heeft BBC 2014 aangegeven dat de burgers in de buitengebieden meer bij het beleid betrokken dienen te worden en dat het gemeentebestuur de belangen van hen in de uitvoering meer zichtbaar moest maken. Het PAC komt al jaren bij de burgers in dorpen en wijken. Wij hebben regelmatig getracht om de gevoelens van burgers over te brengen in de politiek. Hierin zijn wij echter onvoldoende gehoord door het vorige college van VVD, PvdA en CDA. Het PAC ziet de huidige verkiezingsuitslag als signaal om onze openbare fractievergaderingen anders te organiseren om het nog beter in de raadsvergaderingen terug te brengen.'

'Open en zinvol'

Het PAC heeft de eerste besprekingen om te onderzoeken met welke partijen en op welke wijze er een coalitie gevormd kon worden als open en zinvol ervaren. 'Er was respect en waardering wederzijds en tevens bleek dat de ideeën die beide partijen hadden over veel beleidszaken, zoals het sociale domein, financiën, communicatie, betrekken van burgers bij te ontwikkelen beleid zeer goed op elkaar aansloten.'

Eigen verantwoordelijkheid houden

Het uiteindelijke resultaat is dat twee van de drie coalitiepartijen van de afgelopen jaren toegetreden zijn tot het nieuwe college. Wij betreuren dat het PAC daartoe niet de gelegenheid heeft gekregen. Juist bij het zoeken en vinden van balans tussen stad en buitengebieden kunnen BBC2014 en PAC een belangrijke rol spelen. Beide partijprogramma’s geven dat aan; de praktijk pakt anders uit. De fractie van het PAC houdt haar eigen verantwoordelijkheid en rol in de raad om een bijdrage te leveren aan samenwerken, verbinden en participeren. Een samenleving waarin elke burger telt.'