Evenhuis onderwijst lijsttrekkers

Coevorden - Oud-wethouder Gezienes Evenhuis uit Emmen vervulde gisteravond meer de rol van schoolmeester dan debatleider tijdens het sportdebat in de kantine van Germanicus. 'U zou dat moeten weten', was een van de uitspraken.

Bij de introductie van de zeven lijsttrekkers op de zeepkist stelde hij allereerst de vraag hoeveel sportverenigingen er in de gemeente Coevorden zijn. Ad Merts van D66 scoorde meteen een dikke onvoldoende toen hij het aantal schatte: veertig. Het zijn er meer dan 110.

Op de vraag hoeveel geld er op de sportbegroting staat, liepen de antwoorden uiteen van negen ton tot anderhalf miljoen. Geert Roeles, lijsttrekker en huidig wethouder, strooide kwistig met cijfers en kwam na de rekensom op twee miljoen.

Stellingen

In de kantine van Germanicus was een bescheiden belangstelling voor het sportdebat van SportDrenthe. Aan het debat deden ook voorzitter Michel Pot van Germanicus, voorzitter Hannes Hidding van Volleybalvereniging Dalen en voorzitter Lucas Zwaan van Handbalvereniging HVZ/Vivendi uit Oosterhesselen mee.

Er diende te worden gediscussieerd aan de hand van vier stellingen. Evenhuis nam het niet zo nauw met de tijd en zo was er rond negen uur, na anderhalf uur discussie, nog maar één stelling behandeld. Als hij mensen het woord gaf, zei hij regelmatig ‘Ja, toe maar eemn’.

De eerste stelling was meteen aanmatigend: 'De gemeente moet extra investeringen doen in de dorpen, omdat deze dorpen en verenigingen het moeilijk hebben'. Jan Zwiers van Belangen Buitengebied Coevorden wilde wel steun en investeringen, maar met het woord extra had hij in het kader van de volgende bezuinigingsronde wat moeite.

Kunstgrasvelden

Hannes Hidding van de volleybalvereniging had een afwijkende mening: ‘De dorpen zouden meer moeten hebben dan het grote Coevorden. Daar zijn meer sponsors in de buurt.’ Hij werd meteen afgestraft door voorzitter Klaas van Eck van voetbalvereniging NKVV uit het naburige Dalerpeel/Nieuwe Krim: ‘Wij maken als dorpen ook gebruik van sponsors uit de stad, zodat er minder overblijft voor de Coevorder verenigingen.’

Terloops kwam nog het verdwijnen van voetbalvereniging THEO uit ‘t Haantje aan de orde. Joop Brink van de PvdA zei terecht ‘Die vereniging had nog elf leden, die allemaal uit Bargeres kwamen.’ Kunstgrasvelden kwamen ook aan de orde. Zwaan was realistisch: ‘Dat zouden we we wel willen, maar we zijn ruim bemeten in het aantal sportvelden en gezien de bezuinigingen zit dat er niet in.’

Evenhuis wilde de lijsttrekkers uitspraken laten doen over de manier waarop zij de komende bezuinigingen van 6 miljoen willen realiseren. De huidige raad heeft een lijvig document overgedragen aan de nieuwe raad, die zich daarover zal buigen. De lijsttrekkers brandden zich er niet aan. Een verwijt van Evenhuis over vooruitschuiven werd door Joop Brink afgedaan met ‘Onzin’. Ad Merts was duidelijk: ‘Niemand krijgt er geld bij gezien de bezuinigingen. Iedere sector zal mee lijden.’

Daarna werd nog uitvoerig ingegaan op de situatie rond sportaccommodatie De Swaneburg.