Tevredenheid over debat

Coevorden - De lijsttrekkers van de zeven partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart, gingen woensdagavond met elkaar in debat in Hof van Coevorden.

De verkiezingen naderen, want hier en daar pakten de lijsttrekkers elkaar stevig aan. Echt vuurwerk was er niet, maar politiek en publiek toonden zich tevreden over het debat. De bijeenkomst was georganiseerd door Radio Loco, Esselien de Groot en Radio Loco. Gespreksleiders waren Jan Geerlinks en Esselien de Groot. Zij legden de lijsttrekkers vier stellingen voor over burgerparticipatie, de OZB, herbestemming bedrijfs- en agrarische panden en het goede voorbeeld bij de gemeente met betrekking tot bezuinigingen.

Filmpje

In de pauze was er een filmpje, waarin de presentatoren op de Markt in Coevorden passanten hadden gevraagd of zij de lijsttrekkers kennen. Dat bleek lang niet altijd het geval. Elke lijsttrekker kreeg een minuut de tijd om te vertellen waar zijn partij voor staat.

Vragen vanuit bevolking

Vanuit de bevolking was een groot aantal vragen ingediend. Slechts een beperkt aantal kon worden behandeld. De resterende vragen worden voorgelegd aan de lijsttrekkers. Als alle lijsttrekkers hebben gereageerd, komen de antwoorden op de speciale Facebookpagina te staan. Aan het begin en einde van het debat was er een kort gesprek met de burgemeester. Leanne Hoving zorgde voor een muzikaal intermezzo.

Uitslagenavond

Er werd een oproep gedaan om vooral te gaan stemmen volgende week. Er is woensdag 19 maart vanaf 21.00 uur een uitslagenavond in Hof van Coevorden.