Politiek wil behoud accommodatie

Dalen - Als het aan de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen ligt, heeft Dalen niets te vrezen. Allemaal vinden zij, dat Dalen een verenigingsaccommodatie moet hebben, zo bleek in het debat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Serge Vinkenvleugel leidde het debat op uitstekende wijze en deelde hier en daar speldenprikken uit. Het debat was uitstekend voorbereid: Vinkenvleugel had zich verdiept in de materie en het debat werd ondersteund met beeldmateriaal met een overzicht van de historie en de 29 gebruikers an De Spinde.

Er werd een paar maal gewezen op Sleen en ook Oosterhesselen kwam een keer aan de orde. De totstandkoming van MFC Sleen vond echter in een heel andere tijd plaats en de exploitatie levert daar inmiddels wat problemen op. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het in Oosterhesselen loopt. Voorzitter Ton van de Put van de Dalerbrinkgroep liet weten, dat het met de exploitatie in Dalen wel goed komt door de vele gebruikers en de inzet van de Dalenaren. Verwezen werd nog naar een plan van bouwbedrijf Scholten uit Dalen. Die wilde het pand voor 1 euro, de helft opknappen en de andere helft slopen ten behoeve van appartementen.

Die Dalenaren waren overigens in groten getale naar De Spinde gekomen voor het debat. Zeker tweehonderd inwoners togen naar de verenigingsaccommodatie om te horen wat de partijen te berde brachten.

Henk Bouwers (GB): 'Er komt een MFC.' Joop Brink (PvdA): 'De vereniging moeten gehuisvest worden.' Ad Merts (D66): 'Dalen zou een gebouw moeten hebben. Of dat dit gebouw moet zijn, is van een andere orde. Elders heeft de gemeente geld daarvoor uitgetrokken. Gelijke monniken, gelijke kappen.' Jeroen Huizing (CDA): 'De verenigingen blijven niet de kou staan als zijzelf een steentje bijdragen.' Kor Roossien (PAC): 'Het gebouw moet niet eerst worden aangebroken. Er moet een goed bod komen om het voorzieningenniveau op peil te houden.' Geert Roeles (VVD): 'In ons verkiezingsprogramma staat, dat Dalen een accommodatie verdient. Het kan niet zo zijn, dat de grootste kern na Coevorden geen accommodatie heeft.' Jan Zwiers (BBC): 'Zeker moet er een multifunctioneel centrum voor Dalen zijn. Dalen mag trots zijn op 29 verenigingen. Voor de saamhorigheid is zo'n gebouw van belang en gezien de aanwezigheid van zoveel mensen is die saamhorigheid er.'

Voorwaarden

De gemeente is een aanbestedingsprocedure voor de verkoop van De Spinde gestart. Belangstellenden dienen een oplossing te bieden voor huisvesting van de huidige gebruikers op het huidige perceel. Het pand moet bovendien zeker vier ton opbrengen. De gemeenteraad heeft bepaald, dat het bieden van onderdak aan de gebruikers een voorwaarde is bij de verkoop. Het college kent punten toe aan de aanbieders die een oplossing bieden. Hoe beter de oplossing, hoe meer punten ertoegekend worden. Daarnaast kunnen marktpartijen punten verdienen met de prijs die wordt geboden voor De Spinde. Ook hier geldt: hoe hoger het geboden bedrag, hoe meer punten aan de bieding worden toegekend.

Ja of nee

Serge Vinkenvleugel wilde een 'ja, omdat' of een 'nee, omdat' op de vraag 'Bent u het eens met het huidige collegebeleid ten aanzien van de aanbesteding?' De meeste fracties waren voor, behalve PAC en BBC. Henk Bouwers: 'Eens, maar er moet wel een nieuw gebouw komen.' Joop Brink: 'Eens, maar zonder behalen van punten geen aankoop.' Ad Merts: 'Eens, met de voorwaarde dat dat leidt tot een accommodatie.' Jeroen Huizing: 'Eens, we kunnen als gemeente dat geld niet missen.' Kor Roossien: 'We zijn er een klein beetje op tegen.' Dat antwoord werd niet geaccepteerd door Vinkenvleugel: 'U kunt er niet een klein beetje tegen zijn.' Roossien zei daarop tegen te zijn. Geert Roeles: 'Eens, ik sluit me aan bij Joop Brink.' Jan Zwiers: 'Tegen, er moeten hardere voorwaarden worden gesteld, wij willen meer zekerheid voor de verenigingen.'

Overigens waren meer partijen het eens met Bouwers, dat afbreken van De Spinde en nieuwbouw beter is gezien de onderhoudstoestand van De Spinde.

Makkelijk praten

Vinkenvleugel duidde er nog wel op, dat het 'makkelijk praten is als nieuwkomer.' Henk Bouwers ging nog in op de woorden van Roossien: 'Het PAC kan makkelijk zeggen tegen te zijn, maar als Roossien zich beter had voorbereid had hij geweten van de regels die bij een aanbesteding gelden.'

Koos Vos opperde vanuit het publiek de suggestie om de opbrengst van De Spinde te investeren in Dalen. De politiek deed hierin geen toezeggingen gezien de op handen zijnde bezuinigingsoperatie van 6 miljoen euro. 'We kunnen het geld niet zomaar weggeven', verwoordde Jeroen Huizing. 'Het is goedkoop om te zeggen', aldus Henk Bouwers, 'om te zeggen dat het geld terug moet naar Dalen. Laten we eerst de situatie afwachten.'

Inspreker Ger Boesjes ziet het nog niet zo gauw gebeuren, dat De Spinde voor minimaal vier ton wordt verkocht. 'Dan liggen de kaarten weer op tafel', aldus Ad Merts. Duidelijk is wel, dat Dalen een verenigingsaccommodatie op dezelfde plek wil.'

Meer informatie over de voorgeschiedenis van De Spinde is te lezen in het speciale dossier.