Loods wordt Smart Workcentre

Coevorden - De Van Gend & Loosloods aan de Parallelweg wordt Smart Workcentre. Er is haast mee: één van de subsidieverstrekkers stelt als voorwaarde dat het gebouw in maart 2015 wordt opgeleverd, aldus gemeentelijk projectleider Henk-Jan ten Brink.

Vanmiddag werden de plannen gepresenteerd.

Eigenaar van het pand wordt Hans Kardol uit Coevorden, die er zijn ICT-bedrijf Excimp gaat vestigen. Verder komen er in het pand flexplekken, vergader- en presentatieruimtes voor ondernemers en flexwerkers, die tijdelijk werkplekken nodig hebben. Verder heeft een ambachtelijk productiebedrijf belangstelling getoond en wordt bekeken of de parkmanager van Parkmanagement Coevorden een plaats kan krijgen in het gebouw.

Hans Kardol betrekt slechts een klein deel van het pand. 'Er zijn dus verder plannen voor een ambachtelijk bedrijfje en de andere ruimten voor ondernemers ga ik ook exploiteren.' Zijn bedrijf Excimp is werkzaam over de hele wereld. Kardol en zijn zakenpartner in Californië werken als probleemoplossers, adviseurs en consultants bij bedrijven voor bijvoorbeeld het verwerken van grote aantallen facturen.

Investering

De investering in de restauratie en de verbouwing bedraagt ongeveer 600.000 euro, waarvan de gemeente Coevorden via de RSP-gelden ca. 57.000 euro zelf betaalt. Het overgrote deel is gesubsidieerd: 150.000 euro uit Leader (Europees Landbouwfonds), 178.300 euro door de provincie Drenthe en 271.700 euro uit het RSP. Vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn heeft de gemeente miljoenen toebedeeld gekregen. Van deze 36 miljoen euro draagt de gemeente zelf 7,55 miljoen euro bij. Het geld wordt besteed aan spoorgerelateerde zaken, zoals de spoorboog -waardoor rangeren in het centrum verleden tijd wordt- en de stationsomgeving.

De plannen van de loods van Van Gend & Loos zijn onderdeel van de herontwikkeling van Holwert-Midden en de herinrichting van het stationsgebied. Het nieuwe stationsgebied moet de verbindende zone tussen Holwert-Midden, Holwert-Zuid en het centrum van Coevorden worden. Het totale project dient voor 31 december 2015 te worden uitgevoerd.

De presentatie van vanmiddag vond plaats tijdens een werkbezoek in het kader van het Europese project Micropol. Daarvoor zijn deelnemers uit elf Europese landen enkele dagen gast van de provincie Drenthe om ervaringen uit te wisselen met het opzetten van Smart Workcenters. Het opzetten van Smart Workcenters wordt in verschillende Europese landen al gebruikt als middel om de economische ontwikkelingen op het platteland te bevorderen.

De loods van Van Gend & Loos stamt uit het begin van de vorige eeuw en is vermoedelijk gebouwd tussen 1911 en 1924. De loods is destijds in dezelfde stijl gebouwd als het toenmalige NS-station in Coevorden. Behalve als loods heeft het gebouw dienst gedaan als douanekantoor en als kantoor van de Bentheimer Eisenbahn. Het pand was het laatst in gebruik bij Stichting Hulp Aan Polen, SHAP.

Wethouder Geert Roeles: 'Dit is een mooi voorbeeld waar de overheid en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden in een historische omgeving. Een historisch pand dat gebruikt gaat worden zoals de toekomstige tijd eruit zal zien. Flexibiliteit ten top.' Ook gedeputeerde Rein Munniksma is blij met de plannen. 'Het is belangrijk, dat oude panden nieuwe bestemmingen krijgen.'

Herinrichting gebied

Het ontbrekende deel in de stadsgracht wordt hersteld, de Parallelweg ondergaat een herinrichting en er worden fietspaden ingericht. Die ingrepen moeten eind van dit jaar klaar zijn als ook de supermarkten gereed zijn.