Infoavond over Molenakkers II

Dalen - In zaal Cornelis in Dalen wordt op donderdag 13 maart een inloopavond gehouden over woningbouw in het gebied naast de wijk Molenakkers. Het ontwerpbestemmingsplan Molenakkers II Dalen ligt nog tot 25 maart ter inzage.

Tijdens deze inloopavond kan ditt bestemmingsplan worden ingezien. Er wordt geen presentatie gehouden. Wel zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

In het bestemmingsplan is nog niet vastgelegd hoeveel kavels in Molenakkers II worden uitgegeven, dit is afhankelijk van nader archeologisch onderzoek en de vraag naar kavels. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat gelegen is aan de zuidwestkant van Dalen. Het plangebied wordt begrensd door de wegen De Spil, Weidemolen, Molenakkers en de bestaande woningen aan De Bente. Het bestemmingsplan wordt opgesteld om de bouw van (maximaal) dertig woningen mogelijk te maken.

Archeologie

In januari 2014 is een archeologisch (proefsleuven)onderzoek gedaan op de locatie aan De Spil. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan moet nog aanvullend archeologisch onderzoek plaatsvinden. De resultaten van het archeologisch onderzoek worden verwerkt in het bestemmingsplan. Als gevolg daarvan is het nog niet bekend hoeveel kavels daadwerkelijk uitgegeven kunnen worden en op welke plek. Dit wordt op een later tijdstip duidelijk.

Ter inzage

Iedereen kan de de stukken nog inzien tot en met dinsdag 25 maart 2014 tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De inloopavond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur.