Lawaai Europark voldoet aan norm

Coevorden - De geluidsbelasting die de woonwijk De Heege in Coevorden ondervindt van de industrie en windmolens op het Europark voldoet aan de wettelijke norm.

Op één uitzondering na is tijdens het geluidsonderzoek dat in opdracht van de gemeente Coevorden is uitgevoerd, de geluidsnorm niet overschreden. Toch wordt door de bewoners wel het zwiepende geluid van windmolens ervaren. Dit is reden voor de gemeente om over de uitkomsten in gesprek te blijven met het bewonerscomité, stichting Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden (BOEC). Inzet is om de geluidsbelasting voor de bewoners tot een minimum te beperken.

Geen klachten overdag

Het onderzoek heeft ongeveer een maand geduurd. Uit de metingen blijkt dat de wettelijke toegestane geluidsnormen 's nachts op één uitzondering na, niet zijn overschreden. Die ene keer dat de nachtelijke norm van 45 dB(A) iets werd overschreden was 16 op 17 juni. Overdag is er veel achtergrondgeluid in de wijk, zoals verkeer maar ook zingende vogels, waardoor metingen op windmolens- en industriegeluid wegvallen. Overdag hadden de bewoners ook geen klachten.

Nachtelijk geluid

De klachten van de bewoners waren vooral gericht op het nachtelijke geluid van de windturbines. Ook al blijkt nu uit onderzoek dat de turbines binnen de gestelde normen blijven, het zwiepende geluid van de windmolens dat de bewoners ervaren, wordt door de gemeente wel serieus genomen. De gemeente blijft daarom in overleg met BOEC en de bedrijven op het Europark om de overlast in de woonwijk tot een minimum te beperken.

Meetgegevens

Akoestisch adviesbureau Bloemberg uit Meppel heeft vorige zomer een geluidsonderzoek gedaan in de wijk De Heege in Coevorden. De gemeente had hiervoor opdracht gegeven omdat de Stichtig BOEC had aangegeven dat bewoners van De Heege geluidsoverlast ondervinden van bedrijfsactiviteiten en windmolens op en nabij het Europark. De gemeente wilde hierover objectieve meetgegevens en heeft daarom Bloemberg gevraagd te onderzoeken waar, wanneer en in welke mate de bewoners van De Heege geluidsoverlast ondervinden.

Logboek

In samenspraak met de Stichting BOEC is het onderzoek opgezet. Een aantal bewoners van De Heege heeft een logboek bijgehouden waarin ze nauwkeurig hebben geregistreerd op welke momenten zij geluidsoverlast ervaren. Daarnaast is in de wijk een meetpunt ingericht aan de Vuurdoorn waarmee de gevelbelasting is gemeten.

Het geluidsonderzoek is te lezen via deze link.