BBC vraagt aandacht voor 't Haantje

't Haantje - Belangen Buitengebied Coevorden is bezorgd over de gevolgen van de aanleg van op- en afritten op de N34 bij Klijndijk voor 't Haantje. Nu al is de weg tussen Klijndijk en 't Haantje een sluiproute naar Noord-Sleen en de Frieslandroute.

Begin 2013 kwam de provincie met het plan om de ontsluiting van de N34 ter hoogte van de Slenerweg aan te leggen. Die weg verbindt Klijndijk en 't Haantje door middel van een viaduct over de N34.

Met de geplande op- en afritten van en naar de N34 vrezen de inwoners van 't Haantje toename van de verkeersonveiligheid. Langs de weg zijn geen fiets- en voetpaden. Volgens BBC2014 belooft de houding van de gemeente Coevorden niet veel goeds. 'De gemeente nam tot op heden geen maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren.'

BBC2014 staat sceptisch tegenover een nog uit te voeren kostbaar onderzoek naar het verkeersgedrag ter plaatse. 'Wij volgen de ontwikkelingen en willen dat de problematiek slagvaardig en daadkrachtig wordt aangepakt. Na de verkiezingen zullen wij ons in ieder geval inzetten voor een leefbaar en verkeersveilig ’t Haantje', aldus een woordvoerder.

Ook het actiecomité Klijndijk vreest voor extra verkeersdrukte in het dorp als gevolg van de nieuwe aansluiting.