Arsenaal in de race voor Gulden Fenix

Coevorden - Het Arsenaal in Coevorden is voorgedragen voor de Gulden Fenix 2014. De Gulden Fenix is een landelijke prijs voor hergebruik van de bestaande bebouwde omgeving.

In het Arsenaal zijn het Stedelijk Museum Coevorden, Stichting Openbare Bibliotheek Coevorden, de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden en Tourist Info ondergebracht. Ook heeft het Erfgoedpunt een plek in Het Arsenaal. Het gebouw is in 2013 opnieuw geopend na een forse verbouwing.

De voordracht voor de Gulden Fenix 2014 komt van KAW Architecten uit Groningen. De belangrijk argument voor KAW architecten om Het Arsenaal voor te dragen is de manier waarop de organisaties binnen Het Arsenaal samenwerken. Deze samenwerking is door de keuzes van de partijen samen met de architecten optimaal mogelijk geworden. Dit wordt onder meer duidelijk in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebouw, een efficiënte baliebezetting en vooral in een versterking van elkaars activiteiten. Een verdubbeling van het museumbezoek, een sterke naamsbekendheid in het grensgebied door de informatie in het Duits aan te bieden, een stijging van het gebruik van de bibliotheek en coproducties tussen bibliotheek, theater Hofpoort en het Stedelijk Museum zijn effecten hiervan.

Minimale financiële middelen

Een ander argument is het gegeven dat de transformatie van het gebouw uitgevoerd is met minimale financiële middelen. In totaal heeft de grootscheepse verbouwing en herinrichting 1,2 miljoen euro gekost, wat voor een dergelijke ingreep niet royaal is. De verhouding tussen overheidsbijdrage en overige gelden is eveneens bijzonder te noemen. De gemeente Coevorden heeft slechts 3,5 ton bijgedragen; het overgrote deel van ruim 8 ton komt uit subsidies en fondsen.

In april wordt bekend welke projecten genomineerd zijn voor de prijs; in juni volgt de prijsuitreiking.