'Niets geregeld bij vertrek gemeente uit De Spinde'

Dalen - 'Dorpsbelangen is teleurgesteld, er is veel vergaderd over De Spinde en we zijn er niets mee opgeschoten' aldus voorzitter Ton van de Put op de dorpenronde van gisteravond. 'Misschien hadden we meer met de vuist op tafel moeten slaan.'

Burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Ruud Wilting vertegenwoordigden het college. Er was grote belangstelling voor de bijeenkomst in De Baander.

'Niets geregeld'

Het was Van de Put een doorn in het oog hoe de gemeente De Spinde heeft verlaten. ‘We hoorden de definitieve datum van vertrek van de ambtenaren pas een week tevoren. Er bleek niets te zijn geregeld. De gebruikers, in totaal 29 verenigingen, konden niet eens meer naar binnen. Nadat wij contact hebben opgenomen was de boel dan wel snel opgelost, maar zo ga je niet met de kerndorpen om. Een nette overdracht was beter geweest. Gelukkig heeft ons bestuurslid Poul Oosterwijk een tijdje het beheer op zich genomen. Per 1 december zou vastgoedbeheerder Camelot het beheer op zich nemen, maar daarvan hebben wij nog niets vernomen.’
Burgemeester Bouwmeester trok het boetekleed aan wat betreft het vertrek van de ambtenaren. ‘Ik erken, dat we te weinig aandacht en zorg voor de huidige gebruikers van De Spinde hebben gehad. Dat had niet moeten gebeuren.’ Volgens de burgemeester wordt er op korte termijn een afspraak met Camelot gemaakt.
‘Maar’, vervolgde hij, ‘als u zegt dat u niets opgeschoten bent, doet u zichzelf tekort. De gemeenteraad heeft het accommodatiebeleid aangenomen, dat heeft als uitgangspunt dat er gezorgd wordt voor een verenigingsgebouw. Dat heeft u dus wel bereikt.’ Op de vraag hoeveel De Spinde moet opbrengen, gaf Bouwmeester geen bedrag. ‘Er moet gekeken worden naar een toekomstbestendige situatie. Belangstellenden moeten voldoen aan diverse criteria. Daarenboven krijgt een aantal verenigingen subsidie, waarin ook een bedrag voor huisvesting is opgenomen.’
Poul Oosterwijk klaagde erover, dat het blad rond De Spinde niet is opgeruimd. ‘Het blad lag in de goten en op het platte dak, waardoor lekkage is geweest.’

Verkeer

Andere zaken, die de aandacht vroegen, betroffen het verkeer. Op diverse punten, zoals in de Hoofdstraat, is het slecht gesteld met de bestrating, zo liet bestuurslid Harry Lamberts weten.
Daarnaast pleitte hij voor een geleidelijke afbouw van de snelheid. ‘Wie nu Dalen binnenkomt, gaat van een maximumsnelheid van 80 naar 30. Automobilisten moeten daardoor sterk afremmen. Wij pleiten voor een afbouw van 80 naar 50 en vervolgens naar 30.’ Verder wees hij op de hoge snelheden op de Verbindingsweg. ‘Deze weg wordt gebruikt als sluiproute. De straatnaam zegt het al: de weg vormt de verbinding tussen de Emmerweg en de Noordwijk. Wellicht kunnen er verkeersbelemmerende maatregelen genomen worden.’ Een aanwonende van de Burg. Ten Holteweg sprak over hoge snelheden op die weg. ‘Scholieren vluchten regelmatig de tuinen in door te snel rijdend verkeer.’
Namens de gemeente Coevorden zegde Bernard de Boer toe de diverse punten in ogenschouw te nemen. Ook wijkagent Paul Dijkstra zal zich op de hoogte stellen.

 

Lees meer over De Spinde in het speciale dossier op deze site.