Project Seubers in de ijskast

Zweeloo - MKB Vastgoed Plan stopt met de ontwikkeling van het project Seubers. Het bedrijfspand en de aangrenzende vier woningen aan de Aelderstraat in Aalden worden van de hand gedaan.

Onwikkelingsmanager Allard van Hasselt van MKB Vastgoed in Den Haag zegt dat het ambitieuze plan, met onder meer een nieuw winkelcentrum in combinatie met appartementen voor de dorpen Aalden en Zweeloo, onder de huidige marktomstandigheden niet realiseerbaar is.

'Bijzonder jammer'

MKB Vastgoed is in gesprek met geïnteresseerde partijen over de verkoop van het bedrijfspand. De vier aangrenzende woningen worden weer particulier bezit. Twee zijn inmiddels verkocht. MKB Vastgoed Plan werkte de afgelopen jaren nauw samen met de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe om een nieuw winkelcentrum in Aalden te realiseren. Het plan Seubers, genoemd naar het karakteristieke woon- en bedrijfspand van voormalig Taxi Seubers, was vooral geënt op de versterking van de leefbaarheid van het dorp.

Lange tijd bleef er goede hoop dat de veelbelovende plannen gestalte konden worden gegeven en dat er binnen afzienbare termijn met de bouw gestart kon worden. Allard van Hasselt spreekt van een uniek project. ‘Er zouden winkels en appartementen geconcentreerd worden op een ongekend mooie locatie aan de Aelderstroom. Het is bijzonder jammer dat het ondanks alle inspanningen niet van de grond is gekomen.’ Naast een winkelcentrum, zou het pand Seubers worden omgebouwd tot woonvilla of een openbare functie krijgen. Verder zou er een dorpsplein worden gecreëerd voor evenementen en manifestaties.

Afgeslankte vorm

Sinds 2004 staat het gebouwencomplex in Aalden leeg en doet inmiddels behoorlijk afbreuk aan het dorpsgezicht. MKB Vastgoed Plan trachtte het slepende dossier Seubers vlot te trekken, maar het bleek een zaak van lange adem. Heikel punt vormde de financiële haalbaarheid. Gemeente en provincie moesten financieel over de brug komen om het project te kunnen laten slagen. Bovendien moesten procedures worden opgestart en bestemmingsplannen gewijzigd.

De ligging van de locatie in een karakteristiek dorp als Aalden vroeg volgens Allard van Hasselt niet alleen om een weldoordacht ontwikkelingsplan, maar ook om een bijzondere stedenbouwkundige vertaling. Hij heeft goede hoop dat het project in een afgeslankte vorm alsnog kan worden gerealiseerd en kan worden overgedragen aan een geïnteresseerde partij. 'De opzet is dat het karakteristieke pand op korte termijn een woon- of bedrijfsbestemming krijgt. Dat heeft onze prioriteit en in het verlengde daarvan moet die bestemming een aanwinst voor het dorp zijn.’ Tot die tijd doet het gebouw dienst als een toeristisch opstappunt, van waaruit fiets-, wandel- en kanoroutes worden opgestart.