Kort geding blauwe zone: 'Gasten geen strobreed in de weg leggen'

Coevorden - De Coevorder Handelsvereniging (CHV) sluit zich aan bij het kort geding dat de winkeliers in de Gansehof en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Coevorden, aanspannen tegen de gemeente over de blauwe zone die 1 januari is ingevoerd.

Net als voorzitter Jan Hoving van de Gansehof vindt voorzitter Arnold Faas van de CHV, dat de blauwe zone een beperking oplegt. ‘Het heeft bovendien alles te maken met communicatie. Voordat de termijn om bezwaar te maken was verstreken, werden al borden geplaatst. Eerder zijn er informele gesprekken geweest, die nu als formeel worden gezien. Aanwonenden van de gebieden van de blauwe zone vragen nu vergunningen aan. Zo’n vergunning is nu gratis, maar in de toekomst moeten zij ervoor betalen.’ Hoving wijst erop, dat van de ingediende zienswijzen de helft afkomstig is van aanwonenden. Arnold Faas en Harry Talens, voorzitter van Horeca Nederland afdeling Coevorden, vinden het te zot voor woorden dat een blauwe zone wordt ingevoerd om parkeren door bepaalde groepen te weren. ‘Ik wil mijn personeel niet op plekken, die voor klanten bestemd zijn’, stelt Faas. Talens is het van harte met hem eens. ‘Het is te zot voor woorden dat je onder dwang voor elkaar moet krijgen dat de parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor klanten.’

Wethouder Geert Roeles betreurt de plannen van de ondernemers. ‘Maar iedereen is natuurlijk vrij om gebruik te maken van de rechten die men heeft. Ik vind het wel jammer, want iedereen wilde graag het parkeren reguleren. Het gaat om tweehonderd parkeerplaatsen, elders is er alle vrijheid om te parkeren. Maar we hebben de wijsheid niet in pacht en in overleg met het citymanagement gaan we monitoren en evalueren. Ik denk, dat de rechter daarnaar verwijst.Als blijkt dat deze maatregel onnodig was, praten we nooit meer over gereguleerd parkeren.’

Faas wijst nog op een ander punt: ‘Door de blauwe zone wordt nu wordt geparkeerd op plekken waar we ook niet blij mee zijn. Het is een kwestie van verschuiven. We moeten dit toch met elkaar kunnen oplossen?’ Talens vindt dat gasten van buitenaf geen strobreed in de weg moet worden gelegd.Hoving vindt de invoering van de parkeerschijf sowieso overbodig.Hij vindt goede bebording een betere oplossing.

De blauwe zone geldt op de Markt, Oostersingel, Oosterstraat, Rijnsestraat, Mijndert van der Thijnensingel, Burg. Gautiersingel, Molenbelt, Melkkade, Haven, het Kasteel en delen van de Aleida Kramersingel, Weeshuisweide, Tuinstraat, Spoorhavenstraat, Bentheimerstraat en het Koedijkje. In eerste instantie zat een deel van het parkeerdek van de Gansehof er ook bij, maar die is later uit de plannen gehaald.