Nieuwjaarstoespraak Jacques Tichelaar

Assen - Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe, begon zijn nieuwjaarstoespraak dat 2013 een jaar was dat werd gedomineerd door het ene bezuinigingsvoorstel na het andere. 'Het begon met het voornemen om de gevangenissen te sluiten.'

'En daarna werden één voor één al onze rijksdiensten bedreigd. Lobbyen voor behoud van wat je hebt; dat kost veel energie. Soms verlies je een slag, De Grittenborgh in Hoogeveen, en soms win je. We zijn er toch in geslaagd de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel, de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug, de Belastingdienst in Emmen, de Dienst Regelingen in Assen en de kazernes in Assen en Havelte, overeind te houden. Ook de toekomst van Fokker Hoogeveen lijkt, met de keuze voor de JSF, veilig gesteld.'

'Bovendien heerst er aan het thuisfront een bijna onrealistisch hoog verwachtingspatroon. Onze bestuurders zullen het wel weer redden. Maar vergis u niet: de regering is hard aan het bezuinigen. En steeds staat daar Rupsje Nooitgenoeg bij het noorden aan de poort te rammelen. Politiek Den Haag kan vroeg of laat tot de conclusie komen: nu moeten ze echt eens ophouden met klagen en bedelen. In onze provincie zie je sterke samenwerkingsverbanden ontstaan: Tynaarlo, Assen, Noordenveld, Aa en Hunze (Groningen), Hoogeveen-De Wolden, Westerveld-Meppel (Zwolle) en Emmen-Borger-Odoorn-Coevorden.'

Het einde van het middenbestuur is ook weer een stapje dichterbij gekomen, meent de commissaris. 'Om ons heen ontstaan grote gemeenten en samenwerkingsverbanden. Provinciegrenzen tellen niet meer. We gaan naar economische regio's.'

De nieuwjaarstoespraak is integraal terug te lezen via deze link.