Blauwe zone alleen op kantooruren

Coevorden - Op een aantal punten is het gereguleerd parkeren in het centrum gewijzigd. De blauwe zone geldt vanaf 1 januari niet op openingstijden van de winkels, maar tijdens kantooruren. Dat besluit is mede genomen op aandringen van ondernemers.

Dat betekent dat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur de blauwe zone geldt in het aangewezen gebied. Wel is vrij parkeren van mogelijk op zaterdag, de koopzondag en de koopavonden.

‘Door het instellen van de blauwe zone kunnen ook klanten, die maximaal twee uur in Coevorden verblijven een parkeerplaats vinden. Langparkeerders kunnen terecht op De Pampert en een deel van de Weeshuisweide’, aldus wethouder Ruud Wilting.

Blauwe zones

De blauwe zones -waarvoor een parkeerschijf nodig is- geldt op de Markt, Oostersingel, Oosterstraat, Rijnsestraat, Mijndert van der Thijnensingel, Burgemeester Gautiersingel, Molenbelt, Melkkade, Haven, het Kasteel en delen van de Aleida Kramersingel, Weeshuisweide, Tuinstraat, Spoorhavenstraat, Bentheimerstraat en het Koedijkje. Het gaat om ruim tweehonderd parkeerplaatsen waar deze parkeerbeperking geldt. De meeste gereserveerde plekken aan de Aleida Kramersingel voor de gemeente worden verplaatst naar De Pampert.

Een deel van het parkeerdek van de Gansehof zou ook blauwe zone worden. ‘In overleg met de eigenaar hebben we dat eruit gehaald. Die vond het niet zo’n goed idee', zegt wethouder Geert Roeles.

Bewoners van het centrum komen in aanmerking voor een parkeerontheffing. Die is tot in ieder geval eind 2015 gratis.

Aantrekkelijker

Wilting: ‘We willen er met het gereguleerd parkeren voor zorgen dat bezoekers gemakkelijker een plek vinden waardoor de stad aantrekkelijker wordt.’ Het gereguleerd parkeren is onderdeel van het mobiliteitsplan, dat door de gemeenteraad is aangenomen. ‘Nu staan op veel parkeerplaatsen dichtbij de winkels teveel auto’s va mensen die in het centrum werken. ‘

Roeles vult aan: ‘Toch zijn er wat ondernemers die dat belemmerend vinden. Natuurlijk gaan we evalueren. Als het niet aanslaat, gaat dat weg en komt nooit meer terug.’ Gereguleerd parkeren betekent ook, dat alleen nog mag worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.

Mensen, die in het gebied rond de blauwe zone wonen, zijn bezorgd over het zogenoemde verdrijvingseffect. Dat houdt in, dat bezoekers en medewerkers van bedrijven in het centrum net buiten de blauwe zone en woonstraten gaan parkeren. De gemeente gaat deze effecten actief monitoren en zal zonodig ingrijpen.

Handhaving

Sinds september heeft de gemeente Buitengewone Opsporingsambtenaren. Zij gaan de nieuwe parkeermaatregelen handhaven. Na een gewenningsperiode van een maand worden met ingang van 1 februari boetes uitgeschreven voor foutparkeerders. In de eerste week van januari worden bezoekers die verkeerd parkeren gewaarschuwd door middel van flyers. De gemeente stelt gratis parkeerschijven beschikbaar aan bezoekers van het centrum.