'Groen licht voor Holwert Zuid'

Coevorden - Niets staat de bouw van het winkelcentrum voor grootschalige detailhandel op Holwert Zuid in Coevorden nog in de weg. Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald.

Dat gebeurde in de beroepszaak die de Kroonenberg Groep, eigenaar van winkelcentrum De Gansehof, had aangespannen. De Raad heeft het beroep van deze eigenaar niet-ontvankelijk verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

In ieder geval zullen de supermarkten Aldi, Lidl en Jumbo zich op Holwert-Zuid gaan vestigen. Het project moet in 2020 helemaal klaar zijn.

Aanpassing

Het beroep van het bedrijf Jongeneel tegen een deel van de woningbouw is wel gegrond verklaard. Dat was gericht op het deel van het bestemmingsplan waarmee de gemeente, na wijziging van het bestemmingsplan, het mogelijk kan maken om 23 woningen te realiseren naast het bedrijf. Jongeneel vreest voor beperking van haar huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten door deze ontwikkeling. Door middel van een geluidsonderzoek heeft de gemeente aangetoond dat woningbouw op deze plaats geen beperking voor het bedrijf hoeft te betekenen omdat er voldoende afstand is met de woningen.

De Raad van State oordeelt echter dat in het geluidsonderzoek geen rekening is gehouden met de mogelijke toekomstige bedrijfsvoering en verklaart het beroep gegrond en stelt dat de gemeente binnen vier weken het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl moet aanpassen. Wanneer de projectontwikkelaar op de locatie naast het bedrijf woningbouw wil realiseren, moet hiervoor een apart bestemmingsplan gemaakt worden.

'Attractiewaarde van Coevorden'

Wethouder Geert Roeles van Economische Zaken is blij met de uitkomst van de beroepszaak. 'Ik ben verheugd dat de grootschalige detailhandel op Holwert Zuid nu definitief door kan gaan. Door de verschuiving van de supermarkten ontstaat weer ruimte voor zaken die veel vierkante meters nodig hebben. Deze ontwikkeling versterkt het winkelaanbod en daarmee de attractiewaarde van Coevorden.'

Over het beroep van Jongeneel zegt de wethouder: 'Wij hebben als gemeente nooit de bedoeling gehad om het bedrijf in haar mogelijkheden te beperken. De Raad van State oordeelt nu dat we daarvoor onvoldoende
onderzoek hebben gedaan. Ik heb er geen enkel probleem mee dat het bedrijf in de toekomst kan blijven ontwikkelen.'

Schakel met woon-winkelgebied

In december 2012 heeft de gemeenteraad van Coevorden het bestemmingsplan Holwert Zuid vastgesteld. Vier jaar eerder werden de plannen al gepresenteerd tijdens twee informatieavonden van de gemeente en adviesbureau Kardol.

Het 3,5 hectare grote voormalige bedrijventerrein wordt voor 5 miljoen euro gesaneerd en getransformeerd naar een nieuw woon-winkelgebied. Op Holwert Zuid is ruimte voor 7000 vierkante meter grootschalige detailhandel, die onder meer ingevuld wordt door drie supermarkten. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor de bouw van 100 woningen, die gefaseerd gebouwd worden. Esprit Planontwikkeling en Bouwfonds Ontwikkeling gaan dit plan uitvoeren. Oorspronkelijk zouden het dubbele aantal woningen worden gebouwd, maar die plannen zijn wegens de economische crisis bijgesteld.

Met de herontwikkeling van Holwert Zuid wordt ook een belangrijke stap gezet in de opwaardering van het Stationsgebied, dat een schakel vormt tussen het centrum van de stad en het nieuwe woon-winkelgebied.

Holwert Zuid wordt gefinancierd met geld uit het provinciaal herstructureringsplan en de compensatie die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Na de bouw van de spoorboog wordt het stationsgebied aangepakt en wordt een verbinding gemaakt met De Holwert via een tunnel of brug. Langparkeren wordt ook mogelijk op het terrein.

De voormalige loods van Van Gend en Loos wordt in principe aangemerkt als cultureel/industrieel erfgoed.