PvdA staat achter blauwe zones

Coevorden - Morgen behandelt de Coevorder gemeenteraad het mobiliteitsplan. Daarin wordt voorgesteld om op een aantal parkeerplekken in het centrum, zoals op de Markt en bij de Gansehof, een blauwe zone in te voeren.

De PvdA Coevorden is blij dat in dit plan een parkeervoorstel voor de stad staat dat in lijn ligt met de wens van de bewoners. Vorige winter deed de PvdA onderzoek naar de wensen van bewoners van het centrum omtrent parkeren in de stad. Er werden ruim 900 enquêtes uitgezet. Het overgrote deel van de bewoners was tegen betaald parkeren in het centrum. Een blauwe zone kan de parkeerdrukte in het centrum beperken. Bewoners die wonen in een gebied met een blauwe zone en die geen mogelijkheid hebben om op eigen grond te parkeren komen sowieso in aanmerking voor een ontheffing/vergunning.

Raadslid Joop Slomp: 'Naar onze verwachting zal het plan dan over twee weken worden vastgesteld. We zijn blij dat de plannen in lijn liggen met de wensen van de bewoners. Voor de politieke discussie heeft het gesprek dat wij naar aanleiding van de enquête met bewoners zijn aangegaan ook veel bruikbare informatie opgeleverd.’

Slomp blijft wel kritisch: ‘Uit de door ons gehouden enquête bleek wel enige weerstand tegen het invoeren van een vergunningensysteem, vooral omdat dit kosten voor de bewoners met zich mee zal brengen. Hier zullen we zeer kritisch naar gaan kijken, maar al met al denken we dat er een voorstel ligt dat recht doet aan de wensen en belangen van bewoners, winkeliers en bezoekers van Coevorden.’ 

Over de rest van het mobiliteitsplan is Slomp tevreden, maar hij heeft nog wel vragen over de inrichting van wegen. 'Volgens het college moeten in het buitengebied veel wegen als 60-kilometerweg ingericht worden. Daar kunnen goede redenen voor zijn, maar er zijn ook plaatsen aan te wijzen waar je je kunt afvragen, of dit nodig is. Ook op dit aspect zullen we nadere vragen stellen en ons kritisch opstellen.’