Start sanering Holwert een feit

Coevorden - Tijdens een bijeenkomst in een hete tent op De Holwert is woensdagmiddag het startsein gegeven voor sanering van het terrein aan de Parallelweg.

Op die locatie stonden vroeger achtereenvolgens de zilverfabriek en Chroomplating Coevorden (CPC).

Nu de sloop van de gebouwen is afgerond, wordt gestart met een grondige sanering. Daarna volgt de herinrichting van het gebied met winkels en woningen. Voor de onthulling van het bouwbord vond een bijna twee uur durende bijeenkomst met toespraken en ondertekening van de overeenkomsten door wethouder Geert Roeles (gemeente Coevorden), gedeputeerde Henk van de Boer (provincie) en Rein Pallas (CPC) plaats.

Directeur Frans Holleman van Bouwfonds regio Noordoost meldde dat de gemiddelde doorlooptijd van een project zeven jaar is. ‘De Holwert heeft na die zeven jaar de aanlooptijd achter de rug.’ De totale doorlooptijd van dit project is dus heel wat langer. De gehele voorgeschiedenis van Holwert-Zuid werd uitvoerig doorgenomen, compleet met videobeelden van stedenbouwkundige Shyam Khandekar en het totale plan voor Coevorden. Ook de grondwatervervuiling kwam aan bod.

Dampen

Gedeputeerde Henk van de Boer was trots dat deze mijlpaal nu is bereikt. Hij vergeleek het plan met cols op de Mont Ventoux en Alpe d’Huez. ‘Je moet tot de besten behoren om de beklimming tot een succes te maken. Dit grimmige Holwert-gebergte met de ‘Col de CPC’ hoort bij de uitdaging van de buitencategorie.’ Toen de stem van de gedeputeerde wat hees werd, vroegen enkele aanwezigen zich af of dat kwam door de dampen van de bodemverontreiniging of de beklimming van de berg.

Drie fasen

De sanering van het CPC-terrein wordt in drie fasen uitgevoerd. Eerst wordt de kern van de verontreiniging afgegraven en verwijderd. Deze werkzaamheden starten medio september 2013 en worden uitgevoerd door aannemer Reef Infra BV uit Oldenzaal. Daarna wordt de grondwaterlaag tot tien meter onder het maaiveld aangepakt.
De sanering van het grondwater is een langdurig proces, dat vraagt om een speciale aanpak. De provincie Drenthe gaat met aannemers in overleg om de bovenste laag van het grondwater op te schonen. De aanbesteding voor dit werk wordt eind 2013 afgerond. De uitvoering staat gepland voor begin 2014. In de loop van volgend jaar begint de aanpak van de verontreiniging dieper dan tien meter onder het maaiveld.

Supermarkten

Na de sanering wordt Holwert-Zuid getransformeerd tot een nieuw woongebied met ruimte voor grootschalige detailhandel, waarvoor in het centrum geen ruimte is. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal 100 woningen. Bouwfonds Ontwikkeling en Esprit Planontwikkeling gaan dit plan uitvoeren. Met de herontwikkeling van Holwert-Zuid wordt ook een belangrijke stap gezet voor de opwaardering van het Stationsgebied, dat een schakel vormt tussen het centrum van de stad en het nieuwe woonwinkelgebied.

Er komen drie supermarkten: de Aldi, Lidl en de toekomstige Jumbo (nu nog C1000). Architect Sylvan van der Linde toonde enige beelden van de bouwplannen voor de supermarkten en de circa honderd woningen die er zullen verrijzen.

Hobbels

Er zijn overigens nog twee hobbels te nemen: er lopen nog twee bezwaarprocedures die volgende week aan bod komen. Dat gaat om de Kroonenberg Groep (eigenaar van de Gansehof) en Jongeneel.

Meer informatie over Holwert-Zuid en de bodemverontreiniging is te lezen in het hieronder vermelde dossier, of klik op deze link.