'Gebiedsvisie windenergie te onduidelijk'

Coevorden – De gemeenteraad heeft gisteravond geen besluit genomen over de Gebiedsvisie Windenergie van de provincie. Er zijn volgens de raadsleden nog teveel onduidelijkheden. Bovendien willen zij de discussie van vandaag in de provincie afwachten.

Irene Driehuis van Tegenwind Weijerswold sprak in tijdens de raadsvergadering. Zij verzocht de raad de gebiedsvisie af te wijzen. ‘Waarom is niet geheel Drenthe als plaatsingsgebied aangewezen?’ zo vroeg zij zich af. ‘Er is geen enkel argument voor de keuze van Weijerswold. Wij gaan morgen ruim duizend handtekeningen aanbieden met het verzoek de plannen te wijzigen. Als u deze gebiedsvisie afwijst, ondersteunt u ons burgerinitiatief.’

Daarenboven meldde zij dat er andere gemeenten zijn die juist graag windmolens bij industriegebieden willen plaatsen, dus direct bij de afnamepunten. ‘De provincie wil dit niet en wij vragen ons af waarom niet. Er moet worden gezocht naast juiste locaties en draagvlak onder de bevolking. De gemeente Coevorden heeft haar aandeel al geleverd met zes windmolens.’ Zij komt aan het aantal van zes, omdat er twee aanvragen gegund zijn.

'Negatieve lading'

Wethouder Ruud Wilting wil geen spreiding van windmolens over de gemeente, maar concentratie. In dit kader vroeg Roelof Boerma van de VVD waarom het Europark niet wordt aangewezen als enige gebied. Het antwoord van Wilting was, dat daarmee niet de gevraagde megawatts wordt voldaan. Boerma was eens in persberichten sinds januari 2012 gedoken en kwam er 170 tegen. ‘Waarvan 160 met een negatieve lading.’

Henk Bouwers van Gemeentebelangen wees op Meppel en Hoogeveen die windmolens dichtbij bedrijventerreinen willen plaatsen. ‘Het is jammer dat dat niet wordt gehonoreerd.’
Epke Wiersma van het CDA sprak over ‘met twee benen in één broekspijp’ en het ‘Zwaard van Damocles’. ‘Het is mij onduidelijk waarom enkele gemeenten zijn geselecteerd door de provincie. Als we niets doen, dan worden locaties aangewezen. Ik vind dat de burger te weinig is meegenomen in het proces.’
Het PAC, bij monde van Jan Schatens, wees de gebiedsvisie af.

In de gemeenteraadsvergadering van aankomende week wordt verder gediscussieerd over de gebiedsvisie.