Sloop, nieuwbouw en renovatie Poppenhare

Coevorden - Een bakfiets, een kop koffie en voorlopige schetsen. Daarmee trekt Domesta met de wijkkaravaan vanaf deze week de wijk Poppenhare in om met bewoners over voorgenomen plannen in de wijk te praten. Domesta gaat flink aan de slag in de wijk.

De wooncorporatie gaat renoveren, slopen en nieuwe woningen bouwen om zo de wijk vitaal te houden.

Met de wijkkaravaan zoekt Domesta de inwoners van de wijk op om de meningen over de voorlopige schetsplannen te horen. Op basis van de reacties wordt in het najaar een tweede schetsontwerp met de bewoners van de wijk besproken. Domesta heeft ongeveer 450 huizen in Poppenhare, een groot deel daarvan is verouderd en heeft onderhoud nodig. Met het oog op de krimp wil Domesta ook gaan verdunnen. Dat betekent dat het aantal woningen wordt teruggebracht.

Ter inspiratie zijn een aantal ideeën op papier gezet, vertelt Dick Mol, directeur van Domesta: 'In de voorlopige schetsen is rekening gehouden met de sterke en minder sterkte punten van de wijk. De wijk is bijvoorbeeld ruim opgezet en heeft veel openbaar groen. Dit willen we graag zoveel mogelijk behouden. Tegelijkertijd is er een roep om meer parkeergelegenheid. Ook hierin willen we voorzien.'

Wanneer de schop precies de grond in gaat is nu nog moeilijk te zeggen. 'We vinden het belangrijk dat wijkbewoners mee denken over de plannen en dat we samen achter de definitieve ideeën staan. Daarom willen we tijdens de voorbereidingen alle tijd nemen voor het verzamelen van wensen en ideeën. Onze planning is dat we in 2015 starten met de eerste werkzaamheden.'

Deze fysieke ingrepen zijn onderdeel van een groter sociaal-economisch wijkontwikkelingsplan dat Domesta momenteel met een aantal andere partijen, waaronder de gemeente Coevorden, Promens Care, het Algemeen Maatschappelijk Werk, het IkJijWij-wijkteam en Welzijn 2000 ontwikkelt.

In Poppenhare werken bewoners en organisaties samen aan de verbetering van de Coevorder wijk. Zij doen dit onder de vlag van ‘IkJijWij Poppenhare’, dat staat voor samen zoeken wat beter kan en samen de handen uit de mouwen steken.