Financiering spoorboog en herinrichting stationsgebied rond

Coevorden - De financiering voor de aanleg van de spoorboog en de aanpak van het stationsgebied is rond. Het gaat om een totale investering van 36 miljoen euro. Dat meldt het college van b & w van de gemeente Coevorden.

Het geld is afkomstig uit de zogenoemde RSP-gelden vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Voorwaarde was daarbij wel, dat de gemeente van de 36 miljoen zelf 7,55 miljoen euro bijdraagt. Bovendien moet het geld worden besteed aan spoor en directe omgeving. Sinds 2009 reserveert de gemeente daarvoor jaarlijks bijna 350.000 euro. Het college stelt voor deze jaarlijkse bijdrage te verlengen tot 2037. Het voorstel komt dinsdag 25 juni aan de orde in de gemeenteraad.

Spoorboog

De spoorboog houdt in dat er bij de Mars vanaf het spoor een spoorbrug over het kanaal komt en afbuigt naar het Europark voor een directe verbinding met de Bentheimer Eisenbahn. De goederenoverslag zal toenemen en daardoor ook de werkgelegenheid. Bovendien verdwijnt het rangeren van goederentreinen uit het centrum. Dan wordt het stationsgebied heringericht en wordt een verbinding gemaakt tussen het centrum en De Holwert.
Gemeente en provincie hebben het ontwerp van de Spoorboog met de Bentheimer Eisenbahn en ProRail uitgewerkt.

De Spoorboog kan worden onderverdeeld in een wachtspoor, een spoorbrug en een spoorverbinding tussen brug en de Euroterminal Coevorden.

Er komt een tweede spoor over een lengte van anderhalve kilometer. Bij de aftakking wordt een zogenoemd wachtspoor aangelegd. De trein kan op volle snelheid de reguliere spoorbaan verlaten om vervolgens af te remmen. Er komt een spoorbrug van circa 50 meter. Met de Bentheimer Eisenbahn zijn afspraken gemaakt over de cofinanciering en het gebruik van de spoorboog. De Bentheimer Eisenbahn neemt de aanleg van de spoorverbinding tussen de brug en de terminal op zich, ProRail voert de aanleg van het wachtspoor uit.

Stationsomgeving

Als de spoorboog is gerealiseerd, wordt het stationsgebied aangepakt en wordt een verbinding gemaakt met De Holwert. Er zal nog uitvoerig worden bekeken of dat een tunnel of brug moet worden. Na de aanleg van de spoorbrug in 2015 wordt daarmee gestart. Uit gesprekken met bewoners bleek, dat 37 procent kiest voor een voetgangersbrug, 33 procent ziet liever een voetgangerstunnel. Van de bewoners had 17 procent geen mening. De overige 23 procent wil graag een fietstunnel. De uiteindelijke keuze heeft alles te maken met aspecten als beheer, onderhoud, veiligheid, financiën en -in het geval van een tunnel- de bodemkwaliteit.

Het is de bedoeling, dat de voormalige loods van Van Gend en Loos wordt aangemerkt als cultureel/industrieel erfgoed. Er komt een mogelijkheid voor langparkeren op De Holwert. Tegelijkertijd komt er een directe verbinding met de Friesestraat.

In februari 2012 ondertekenden de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden, de Bentheimer Eisenbahn AG en de Euroterminal Coevorden reeds een intentieverklaring waarin de partijen zich uitspraken voor een directe railverbinding tussen de Euroterminal Coevorden en de spoorlijn Emmen-Zwolle.

RSP staat voor Regio Specifiek Pakket. Het project Coevorden heeft tot doel een betere dienstregeling voor het personenvervoer en het bevorderen van het (inter)nationale railgoederenvervoer van en naar Zuidoost-Drenthe, onder andere via de Euroterminal Coevorden. De haven van Rotterdam verwacht een verdubbeling van de logistieke containerstromen in 2020 en voorziet dat een deel van de logistieke activiteiten daarom naar strategisch gelegen en goed ontsloten regio's in het achterland verplaatst moet worden. Deze regio heeft reeds goede verbindingen, waaraan de spoorboog dus wordt toegevoegd.