Gemeente stemt in met gebiedsvisie windenergie

Coevorden - GS van Drenthe en de colleges van Coevorden, Emmen en Aa en Hunze hebben ingestemd met de Gebiedsvisie windenergie. Juist vanavond, 5 juni, houdt actiegroep Tegenwind uit Weijerswold een bijeenkomst.

De bijeenkomst is voor raadsleden en het doel is om hen tot een goede besluitvorming te laten komen. De gemeente heeft de zoekgebieden Weijerswold en omgeving en Europark aangewezen en verwacht, dat de structuurvisie in september wordt vastgesteld.

Er zijn in de drie gemeenten 222 zienswijzen ingediend. Vanavond geeft Rob Rietveld een presentatie over windmolens, de regelgeving en de gevolgen voor omwonenden. Hij is woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën en de onlangs opgerichte Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. Er zijn in de drie gemeenten 222 zienswijzen ingediend.

Wijzigingen zijn overgenomen in de Gebiedsvisie. Er waren veel vragen over de afstand van windmolens tot de bebouwing en risico’s voor de gezondheid door slagschaduw, geluid en woongenot. Vragen kunnen echter pas goed beantwoord worden als meer bekend is over de locaties en het type windmolen. Dat is overigens een zaak van het particulier initiatief.