Geluidsonderzoek in De Heege

Coevorden - In opdracht van de gemeente gaat Akoestisch adviesbureau Bloemberg een geluidsonderzoek doen in de wijk De Heege. Stichting BOEC (Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden) heeft aangegeven dat bewoners geluidsoverlast ondervinden.

De geluidsoverlast zou veroorzaakt worden door bedrijfsactiviteiten en windmolens op en nabij het Europark.

De gemeente wil hierover objectieve meetgegevens hebben en heeft daarom Bloemberg gevraagd te onderzoeken waar, wanneer en in welke mate de bewoners van De Heege geluidsoverlast ondervinden.

Vanuit De Heege komen zo nu en dan signalen over geluidsoverlast binnen bij de gemeente, maar de oorzaak daarvan is niet altijd goed te herleiden. Ook is niet duidelijk of het geluid binnen de wettelijke normen valt. Het onderzoek is in samenspraak met de Stichting BOEC opgezet.

Een aantal bewoners van De Heege krijgt een logboek waarin ze nauwkeurig registreren op welke momenten zij geluidsoverlast ervaren. Daarnaast wordt in de wijk een meetpunt ingericht; de locatie hiervan wordt in overleg met BOEC bepaald. Het onderzoek duurt ongeveer een maand.

Voor de zomervakantie worden de resultaten verwacht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt bekeken of maatregelen moeten worden genomen.