Renovatie Swaneburg gaat door

Coevorden – De gemeenteraad is dinsdagavond in meerderheid akkoord gegaan met het collegevoorstel om sportaccommodatie De Swaneburg te renoveren. Raadslid Epke Wiersma (CDA) en Ad Merts (D66) stemden tegen het voorstel.

Wiersma vindt het voorstel niet getuigen van realiteit, Merts is van mening dat de financiële onderbouwing onvoldoende is.

Wel wil Jan Vinckers van de PvdA dat er harde afspraken met verenigingen worden gemaakt in verband met inzet van vrijwilligers. Jaap van der Ploeg (PAC) is blij dat het college een basisvoorziening als De Swaneburg wil gehouden.

Ad Merts van D66 temperde het enthousiasme over de handtekeningenactie -die zevenduizend handtekeningen opleverde- enigszins. 'Ik mis bijvoorbeeld dat de bevolking geld heeft binnengehaald', waarmee hij doelde op de inzet voor het zwembad in Zweeloo.

Henk Bouwers van Gemeentebelangen pleitte voor een regelmatige schouw waarin de andere partijen zich wel konden vinden.

Gertjan Zuur van het CDA twijfelde. 'We zijn er nog niet uit. Krijgen we de komende jaren weer te maken met overschrijdingen. De personeelslasten zijn hoog, zodat ik ook graag meer inzet van vrijwilligers zie.' Daarnaast stelde hij voor een organisatie van 'Vrienden van De Swaneburg' op te richten.

.