Gemeenteraad spreekt over Swaneburg en Wensbeeld

Coevorden - De gemeenteraad vergadert aanstaande dinsdag vanaf 19.30 uur in Hof van Coevorden. Bespreekpunten zijn onder meer de renovatie en exploitatie De Swaneburg, en het Wensbeeld Centrum Coevorden.


Op het wensbeeld zijn diverse reacties gekomen. De heer Jos Ahlers wijst erop, dat de focusgroep economie de ontwikkeling van Holwert-Zuid tot gebied voor detailhandel 'met grote afschuw' van tafel heeft gehaald. Hij is het dan ook niet eens met de plannen voor herontwikkeling van Holwert-Zuid. De gemeente acht herontwikkeling en voortzetting van de plannen wenselijk.

De heer Henk Arends vindt de afwijking van het wensbeeld rond de Rabobank (geen bastion en gracht, maar winkels) erg groot. gevonden. Het wensbeeld geeft aan, dat op deze locatie woningbouw zou kunnen plaatsvinden en dat daaraan prioriteit wordt gegeven. Er zou op deze plek ruimte kunnen zijn voor een publiekstrekker, zo meldt de gemeente.

De heer J.D. Elting sluit zich daarbij aan: 'De haven zou moeten worden uitgebreid in plaats van de geplande woningen en winkels.' Ook de heren B. Gerrits en H. van der Veen voeren dit punt aan gezien de eerder plannen voor het bastion tussen de Arsenaal en de Rabobank. Volgens de gemeente gaat het wensbeeld niet over de exacte invulling van deze locatie. De heer A. van Dijk vindt, dat het wensbeeld erg gericht is op de bezoekers van Coevorden. Hij vindt, dat het ook om de inwoners zelf gaat. Hij is van mening, dat de gemeente slecht heeft ingespeeld op leegstand en verpaupering. Deze laatste opmerking neemt de gemeente voor kennisgeving aan.

De heer R. Nijzink rept onder meer over het parkeren. 'Een parkeerbeleid ontbreekt in het wensbeeld.' De gemeente wijst erop, dat het parkeerbeleid wordt beschreven in het mobiliteitsplan. 'In het wensbeeld zijn de vertrekpunten voor het parkeren in de binnenstad opgenomen, dat wil zeggen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen kort en lang parkeren door middel van het instellen van een blauwe zone. In het licht hiervan vindt de heer C.H. Sluyters dat er meer verwijzingen naar beschikbare parkeerplaatsen moeten komen.

Diverse reacties duiden op de afsluiting van de Bentheimerstraat voor autoverkeer. De gemeente is hiervan geen voorstander. 'Voor een goede bereikbaarheid en verkeersafwikkeling in de binnenstad moet het gedeelte van de Bentheimerbrug tot de Oostersingel toegankelijk moeten blijven voor autoverkeer.
De complete agenda van de raadsvergadering staat op de site van de gemeenteraad.

Lees meer over de plannen in de dossiers, zoals hieronder vermeld.