Inwoners gemeente dragen ideeën voor bezuinigingen aan (FILMPJE)

Coevorden- De gemeente Coevorden moet de komende jaren structureel 6 miljoen euro bezuinigen. Om een gedegen keuze te maken, wordt aan inwoners gevraagd ideeën in te dienen. Dat kan tijdens drie bijeenkomsten en via de site van de gemeente.

Bekijk het filmpje met een uitleg van burgemeester Bert Bouwmeester boven dit nieuwsbericht.

De totale begroting van de gemeente behelst ongeveer 92 miljoen euro. Daarvan dient 62 miljoen te worden besteed aan wettelijke taken. ‘Dat betekent, dat de bezuiniging de 30 miljoen euro vrije bestedingsruimte betreft, dus 20 procent van dit bedrag’, aldus burgemeester Bert Bouwmeester.

Via de website kunnen inwoners hun eigen bezuinigingsbegroting opstellen. Dat gaat op hoofdlijnen, dus per beleidsterrein. Via een forum kunnen inwoners ideeën melden en reageren op anderen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 22 mei va 19.30 tot 22.00 uur in Hof van Coevorden. Bezoekers kunnen in gesprek met raadsleden. Bovendien kunnen wij gebruikmaken van computers om ideeën in te brengen.

Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten: op 18 juni in Cornelis in Dalen en op 20 juni in De Zwerfkei in Gees. Voor deze twee avonden -van 19.30 tot 22.30 uur- dienen belangstellenden zich via de site aan te melden. Een groot deel van de avond wordt besteed aan het groepsgewijs praten over ideeën.

De gemeente hoopt  antwoord te krijgen op vragen als ‘Waar hechten de inwoners belang aan?’, ‘Waaraan kunnen we minder uitgeven?’, ‘Welke taken voeren we wel en niet uit?’ en ‘Kunnen we voorzieningen op een andere manier in stand houden?’

‘Het gaat’, aldus de burgemeester, ‘niet om kleine bezuinigingen, maar het gaat echt over de grote lijnen. De raad wil graag gevoed worden door de inwoners om tot een goede begroting voor 2014 te komen.’ Het proces rond deze aanpak wordt begeleid door het externe bureau De Voorzitters, eigendom van Mick Hartstra en Bartho Smit.

Wie vragen heeft, kan mailen naar bezuinigen@coevorden.nl

De website waarop alle informatie kan worden bekeken, is www.coevorden.nl/bezuinigt.