College kiest voor renovatie sportcomplex De Swaneburg

Coevorden – Het college van burgemeester en wethouders wil zwembad De Swaneburg openhouden. Het college kiest voor volledige renovatie en legt dit voorstel in mei voor aan de gemeenteraad. Dat werd vanmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Wethouder Geert Roeles: 'Wij willen het zwembad openhouden, omdat het zwembad van groot maatschappelijk belang is voor onze gemeente. In andere baden in de gemeente wordt lesgegeven, maar het afzwemmen is in De Swaneburg. Verder maken mensen met een beperking gebruik van het bad. Kunnen zij er niet meer terecht, dan betekent dat hoge kosten voor vervoer en organisatie. De duikclub en De Plons zijn eveneens gebruikers. Een aantal leden is vooralsnog afgehaakt, waardoor verenigingen vrezen voor hun bestaansrecht. Alle activiteiten, zo is onderzocht door een bureau, kunnen niet in een andere gemeente worden ondergebracht. De afgelopen tijd hebben de gebruikers en het personeel van het zwembad actie gevoerd voor hun bad en aangetoond dat ze zich betrokken voelen bij het zwembad.’

Bezuiniging

'Wel moet het bestuur van de sportaccommodatie De Swaneburg bezuinigen. De gemeente draagt momenteel 426.000 euro per jaar bij aan exploitatiekosten, dat bedrag wordt verlaagd naar 375.000 euro. Het bestuur ziet kansen om dat bedrag boven water te tillen', aldus Roeles. Uit contacten met de verenigingen is gebleken, dat die best meer willen doen voor de sporthal en het zwembad dan nu het geval is. Sloop zou een enorme kapitaalvernietiging zijn en ook dat kost geld.'

Ruim 1,8 miljoen

Als de gemeenteraad met het voorstel instemt dan wordt het sportcomplex dusdanig gerenoveerd, dat er nog minimaal 25 jaar gebruik van kan worden gemaakt. Volledige renovatie kost om precies te zijn 1.841.959 euro. Het voorstel is om dit bedrag via de Perspectiefnota 2014 van financiële dekking te voorzien. Roeles: 'Wel krijgt het bestuur van Stichting De Swaneburg een bezuinigingsopdracht. Het bestuur is zich ervan bewust dat als andere zwembaden moeten bezuinigen dat ook voor De Swaneburg geldt.'

Werkzaamheden

Als de gemeenteraad op dinsdag 7 mei het voorstel aanneemt, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase gaat het om werkzaamheden waardoor het zwembad weer voldoet aan alle wet- en regelgeving en waardoor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en het personeel kan worden gewaarborgd. De werkzaamheden worden voor oktober 2013 uitgevoerd. Dit betekent dat het zwembad tot die tijd gesloten blijft. De werkzaamheden in de tweede fase worden tijdens de zomersluiting in 2014 uitgevoerd, zodat een tweede sluiting niet nodig is.

Kapitaallasten

De kapitaallasten, voortvloeiend uit de investeringen zijn de komende twee jaar lager dan de huidige kapitaallasten. Daarna geldt een hoger bedrag. Inmiddels is reeds een kwart miljoen geïnvesteerd in de sporthal.