Zevenduizend handtekeningen voor behoud zwembad

Coevorden - Wethouder Geert Roeles nam zojuist ruim zevenduizend handtekeningen in ontvangst, die zijn verzameld om zwembad De Swaneburg te behouden. Voorafgegaan door muziekkorps Dynamix togen de actievoerders naar de raadzaal in Hof van Coevorden.

Woordvoerder Mark Assen benadrukte nogmaals de noodzaak van het openhouden van het zwembad voor alle verenigingen en andere doelgroepen, die intensief gebruikmaken van het zwembad. Roeles wees erop, dat het college de intentie heeft het zwembad open te houden. 'Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de financiën, maar dit aantal handtekeningen wordt zeker meegenomen in de afwegingen.' Zo'n 150 aanwezigen onderstreepten de handtekeningenactie.

Binnenkort komt het college met een voorstel. 'Dan zijn we er nog niet, want de gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.' Het collegevoorstel komt in de loop van april aan de orde in de gemeenteraad.