Werkgroep MFA Oosterhesselen: 'We stevenen af op fiasco'

Oosterhesselen - 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald' is het uitgangspunt van een werkgroep die een nieuw plan voor een multifunctionele accommodatie in Oosterhesselen in de publiciteit brengt.

'Als de verbouwing van de gemeentewerf aan de Klenkerweg voor 700.000 euro doorgaat, dan stevenen we af op een fiasco', stelt de werkgroep, bestaande uit Albert Koopman, Michiel Lauret en Willem Anninga. 'Als die 7 ton is uitgegeven, moet Oosterhesselen voorlopig z'n mond houden', denken de heren.

Emco-groep

‘Er is gedacht, dat de bezetting geen probleem is, maar die is veel minder dan werd verondersteld. Bovendien heeft Oosterhesselen ook te maken met de krimp. ‘En de gemeentewerf is niet zomaar te vertimmeren. ‘Niet ieder gebouw leent zich ervoor’, aldus Anninga, architect van huis uit. ‘Excelsior verdient een andere locatie. De vereniging maakt echter maar zes tot zeven uur per week gebruik van de accommodatie. Toneelvereniging Jan Naarding heeft alleen een kleine opslagruimte nodig, want de vereniging blijft in De Zwerfkei. De Klenckerheugte heeft een depot en een archief. Dat archief is circa tienmaal per jaar gedurende twee uur open. De Emco-groep blijft er gehuisvest. ‘Maar gezien de reorganisatie bij Emco is dat nog onduidelijk.’

In Oosterhesselen passeerden de laatste jaren vele plannen de revue. Het nieuwste plan bestaat al enige tijd, maar de werkgroep vindt dat er niet voldoende aandacht voor is. Het plan -waarin wordt uitgegaan van een aanbouw aan de huidige bibliotheek aan de Beatrixlaan- kost circa 4 ton.

Aanbouw

De aanbouw betreft een gang/entree tussen de bibliotheek en de nieuwbouw met op de begane grond 180 vierkante meter, te verdelen in kleinere ruimten, en een zolderruimte van circa 70 vierkante meter. 'Het kost dus een stuk minder, de exploitatiekosten zijn lager, de bibliotheek kan in het huidige pand blijven, er kunnen diverse verenigingen terecht, de energiekosten blijven beperkt door alleen te verwarmen op de momenten dat de ruimten worden gebruikt en de multifunctionele accommodatie zit dan in het dorpshart. Bovendien hoeft de bibliotheek dan niet te verhuizen naar een schoollokaal in het Esdal College.'

De plannen in Het Arsenaal in Coevorden spreken de werkgroep aan: een combinatie van onder meer de bibliotheek met de historische vereniging. De verenigingen, die gebruik zouden maken van de gemeentewerf, betalen en werken zelf mee aan de realisatie. ‘De realisatie van een MFA in de gemeentewerf zorgt, gezien de investering, voor een jaarlast van circa 80.000 euro. Dat is toch niet op te hoesten door de gebruikers?’

Bezwaren

Tegen de verleende bouwaanvraag zijn tien bezwaren ingediend, die zaak ligt nu bij de bestuursrechter.
Vele jaren geleden al vond de toenmalige gemeente Oosterhesselen dat de boerderij geschikt was voor huisvesting van de bibliotheek en andere activiteiten op het sociaal-culturele vlak. In de loop der jaren kreeg het dorp te maken met allerlei plannen. ‘Eén van de plannen was’, vertelt Anninga, ‘om de bibliotheek onder te brengen in het pand van de Spar aan de Burgemeester De Kockstraat. Daar zou ook de historische vereniging De Klenckerheugte een plek krijgen. Eerder zou het dorpshart rond het terrein van de voetbalvereniging komen. Het pand van café De Lindeboom zou worden gesloopt ten behoeve van een winkel met appartementen. Het café zou dan kunnen verhuizen naar de Havingahoeve en de bibliotheek naar de Spar. Voorgesteld werd om de gemeentewerf aan de Klenkerweg aan de rand van het dorp te verkopen om met de opbrengst een MFA in het dorpshart te bouwen. ‘Die plannen gingen niet door’, vertelt Lauret. ‘De gemeente koos voor de oude gemeentewerf.’

Alternatief plan

Daarna kwam er een ander plan. Het idee van Plaatselijk Belang Oosterhesselen was om een MFA te realiseren achter café Deen. Eigenaar Jan Nieborg zou een zaal bouwen waarin allerlei activiteiten zouden plaatsvinden. De gemeente wil echter niet investeren in een private onderneming. Inmiddels hadden muziekvereniging Excelsior, toneelvereniging Jan Naarding en historische vereniging Klenckerheugte hun voorkeur uitgesproken voor de gemeentewerf en Plaatselijk Belang maakte een knieval.

De gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met het collegevoorstel betreffende de gemeentewerf en een krediet van 709.000 euro met stemmen tegen van PAC, GB en D66. Wethouder Truus Pot was duidelijk: 'Hiermee is een einde gekomen aan een lange weg, die in 2004 is ingeslagen. Ik kom niet met een nieuw voorstel. Anders moeten we de initiatieven aan het dorp teruggeven.'

De plannen staan al jaren op de agenda van Plaatselijk Belang. Dat is ook het geval tijdens de ledenvergadering van morgen, donderdag 21 maart. Dan presenteert Architectenbureau Flim de plannen voor verbouwing van de gemeentewerf tot multifunctionele accommodatie.