Zwembadmotie van D66 verworpen

Coevorden - Een motie van D66 met als doel De Swaneburg per 1 april te openen, haalde het vanavond niet in de gemeenteraad. De partij kreeg alleen de drie aanwezige PAC-mensen mee. De andere fracties herhaalden hun standpunten van twee weken geleden.

D66 wilde, dat het college dusdanige maatregelen zou treffen dat de onveilige situatie van de elektrische installaties wordt opgeheven, zodat het zwembad weer open kan. Ook ditmaal vonden de andere fracties, zoals Jan Vinckers (PvdA) al eerder zei, dat het rapport -waarin gesproken wordt over een levensbedreigende situatie- niet moet worden gebagatelliseerd. Laurent Zeegers (VVD) zei twee weken geleden al dat hij het zwembad niet voor twee maanden wil openstellen om het vervolgens voor langere tijd te sluiten. 'We hebben er niets aan de mensen knollen voor citroenen te verkopen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er iemand overlijdt', waren toen zijn woorden. Net als tijdens de vorige raadsvergadering zette het PAC vraagtekens bij het onderzoek.
Volgens D66 zijn de kosten voor de benodigde ingrepen voor de elektrische installatie minder dan 50.000 euro. De totale renovatie kost 1,7 miljoen. Wethouder Geert Roeles kondigde nogmaals aan, dat er in april een collegevoorstel komt waarin een aantal scenario's staat. Met uitzondering van D66 en PAC willen de fracties hierop dus wachten.