Coevorden krijgt geld Wijland niet via rechter

Coevorden - De gemeente Coevorden kan de twee ton, die ze eist van ondernemer Jos Wijland niet via de kort gedingrechter krijgen. Een spoedprocedure is niet het geschikte middel om het geld te krijgen, oordeelde de rechter maandagochtend.

De gemeente kan alleen door beslag te leggen op de onroerende zaken van de bedrijven van Wijland haar geld krijgen, stelde de rechter.

Beslaglegging

Coevorden heeft inmiddels beslag gelegd op de onroerende zaken van Metis Beheer, één van de twee bv’s van de ondernemer uit De Schiphorst.

Jos Wijland sloot in 2007 een overeenkomst met de gemeente over de restauratie van het Kasteel, pakhuis De Vlijt en het Gouvernement. Ook de gemeente maakte daarvoor kosten. Het gaat in totaal om ruim 202.000 euro; geld voor onder meer de restauratie van De Vlijt, dat inmiddels een hotel is, de levering van drinkwater aan het Kasteel en de inrichting van het plein voor het Kasteel. De gemeente probeert het geld al een jaar terug te krijgen van Wijland. Volgens de gemeente erkent de ondernemer de vordering.

Wijland zelf is het hier niet mee eens. Ook maakte zijn advocaat Paul van Boven tijdens de zitting bezwaar tegen het spoedeisend belang dat de gemeente zegt te hebben bij het terugkrijgen van het geldbedrag. De gemeente gaf aan het geld snel terug te willen gezien de hachelijke financiële situatie van Wijland. Coevorden is bang dat ze naar haar geld kan fluiten als Wijland failliet gaat.

In de media gaf de ondernemer onlangs aan dat een faillissement nog niet aan de orde is, maar dat er ‘wel snel iets moet gebeuren’. Volgens advocaat Wouter Boonstra van de gemeente is Wijland inmiddels van plan bij de rechter surseance van betaling de te vragen.

Van Boven stelde dat de gemeente de spoedprocedure aangreep om de claim van Wijland aan het adres van de gemeente van tafel te krijgen. De ondernemer wil anderhalf miljoen euro hebben van de gemeente, omdat de gemeente volgens hem afspraken over het verder opknappen van de Coevorder binnenstad niet is nagekomen. Hij doelt onder meer op het uitbreiden van de haven en de Markt. Mede hierdoor en door de gevolgen van de financiële crisis zou het niet goed gaan met zijn hotel en restaurant in Coevorden.

Op 10 april start bij de Asser rechtbank de bodemprocedure van Wijland tegen de gemeente.