PAC komt met moties en amendementen over biovergister

Coevorden - Het PAC dient aanstaande dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een aantal moties en amendementen in met betrekking tot de biovergister aan het Alte Picardiekanaal.

In de moties stelt de partij dat er voor burgers, bedrijven, volksvertegenwoordigers en bestuurders geen onduidelijkheden mogen zijn over de vraag welke overheid gaat over welke vergunningen, handhaving, controle en toezicht betreffende biovergisters of co-vergistingsinstallaties. In januari 2012, toen bewoners van De Klinkenvlier hun huizen moesten verlaten, was de provincie bevoegd gezag.
Het PAC wil, dat de Tweede Kamer wordt verzocht een onderzoek in te stellen of de regering te vragen naar de bestuurlijke gang van zaken en de rol van rijksinstanties ten aanzien van de vergunningverlening, handhaving, controle en toezicht.

De Coevorder Rekenkamercommissie heeft geen onderzoek kunnen doen naar de gang van zaken ten aanzien van de rol naar de provincie. Het PAC wil, dat er verzoek gaat naar Provinciale Staten van Drenthe om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in de periode oktober 2011 tot en met juni 2012. Tot slot wordt de burgemeester verzocht de raad binnen een maand per openbare brief te informeren over de resultaten en de stand van zaken van het door het college genoemde strafrechtelijk onderzoek.

Door middel van amendementen wil het PAC, dat het bedrijf van Kimmann verplicht kan worden de kosten van de onderzoeken te betalen. Volgens het PAC was het in bedrijf nemen van de vergistingsinstallatie in strijd met het bestemmingsplan. In de milieuvergunning was de bouw van de naopslag als onderdeel van de vergistingsinstallatie opgenomen. Deze naopslag is niet gerealiseerd en handhaving op de realisatie hiervan heeft niet plaatsgevonden.