Sloop Holwert-Zuid gaat van start

Coevorden - Gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe en wethouder Geert Roeles van de gemeente Coevorden geven dinsdag 3 juli het startsein voor de sloop van de bebouwing op Holwert-Zuid in Coevorden.

Na de sloopwerkzaamheden die naar verwachting na de zomer zijn afgerond, komt de weg vrij voor de sanering en vervolgens herontwikkeling van het terrein. De gemeente Coevorden en de provincie Drenthe werken nauw samen bij de aanpak van de problematiek op Holwert-Zuid. Die is zeer complex vanwege de ernstige (grondwater)vervuiling in met name de ondergrond van de voormalige locatie van zilverfabriek CPC. Ook elders in het gebied zijn verontreinigingen aangetroffen. De gezamenlijke aanpak van de gemeente en de provincie bestaat uit een combinatie van het afgraven van de bovengrond, het reinigen van de bodem door middel van bacteriën en een gebiedsgericht grondwaterbeheer, waarmee de verontreiniging van het grondwater beheerst wordt. Budget voor sanering Na het slopen van de gebouwen kan de sanering beginnen, zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan Holwert-Zuid heeft goedgekeurd. Met de goedkeuring van het bestemmingsplan stelt de raad het benodigde budget voor de sanering beschikbaar. Hiervoor is vijf miljoen euro nodig, waarvan de gemeente en de provincie ieder de helft betalen. Doel van de sanering is het opleveren van het terrein dat gebruiksklaar is voor een nieuwe invulling. Volgens het bestemmingsplan is op Holwert-Zuid ruimte voor grootschalige detailhandel, waarvoor in het centrum geen ruimte is, supermarkten en woningbouw. Er staan 67 woningen gepland, waarvan 46 grondgebonden woningen en 19 appartementen boven winkels.