Duikclub Spirula dreigt dakloos te worden

Coevorden - Duikclub Spirula laat in een open brief aan alle politieke partijen in Coevorden haar onvrede weten over zwembad De Swaneburg. Als het bad sluit, dan is volgens de bijna 40-jarige vereniging het einde in zicht.

De volledige brief van de duikclub aan de lokale politiek:

‘Wij zijn een kleine vereniging binnen de gemeente met een regiofunctie. Wij zijn volgend jaar 2014 al 40 jaar een vereniging in de gemeente Coevorden en maken al vanaf 1974 gebruik van de zwemvoorziening in Coevorden.

Wij zijn in 1974 begonnen in het sportfondsenbad aan de Molenbelt en hebben hier al die jaren met plezier onze trainingen kunnen geven zonder dat er problemen met het bad waren. In 1998 zijn wij verhuisd naar het Sportcomplex de Swaneburg. Dit was van het begin af aan al ellende. Een compressor die niet geplaatst mocht worden, een lek zwembad, legionella, te warm water, te koud water, noem maar op, al deze ellende is jullie al jaren bekend. Uiteindelijk neemt de gemeente het sportcomplex over en de huidige eigenaar krijgt een zak met geld mee. Problemen opgelost? Ze worden alleen maar groter, het ene na het andere onderzoek verschijnt en er wordt veel geld in het complex gestoken. In december 2012 moeten wij in de krant lezen dat het bad gesloten wordt en er bijna voor twee miljoen euro’s aan verspijkerd moet worden.

Wij als gebruiker en andere verenigingen hadden op dat moment een groot probleem om een andere locatie te vinden om te kunnen trainen. Uiteindelijk is dit gelukt in Hardenberg, maar verre van ideaal. Leden moeten nu verder reizen en de kosten gaan hierdoor omhoog. Materiaal wat verplaatst moest worden, ook dit heeft kosten met zich mee gebracht. Doordat wij nu naar Hardenberg zijn uitgeweken en trainen op een andere dag en tijdstip hebben de eerste leden al aangegeven om het lidmaatschap op te zeggen. Dat kunnen wij niet gebruiken. Al 40 jaar zijn wij een Coevorder club en voelen ons daarom ook met Coevorden verbonden. Dit gevoel van verbondenheid en langjarige traditie kan niet zomaar in kille cijfers en exploitatielasten worden vertaald. Dat moet onze volksvertegenwoordiging toch wel iets waard zijn?

Sporten moet voor iedereen zijn, en iedereen moet hier aan kunnen deelnemen. Een zwembad in Coevorden moet dan ook een basisvoorziening zijn. De problemen die er nu zijn moeten niet afgewenteld worden op de gebruikers, verenigingen en de bevolking van onze mooie gemeente. Zorg dat het sportcomplex openblijft en dat wij ons 40-jarig bestaan in sportcomplex de Swaneburg kunnen vieren.

Sluiting van het zwembad betekent uiteindelijk een einde aan een 40-jarige duikclub traditie binnen de gemeente, dan wel vestiging in Hardenberg. Een groot verlies voor het voorzieningenniveau van de gemeente Coevorden.’