'We moeten geen mooi weer spelen voor de publieke tribune'

Coevorden – 'We moeten geen mooi weer spelen voor de publieke tribune.' Jan Vinckers van de PvdA was duidelijk over het zwembad in De Swaneburg tijdens de gemeenteraad. Eerder al lieten Laurent Zeegers (VVD) en Gertjan Zuur (CDA) zich in soortgelijk

Zeegers voegde eraan toe het rapport, waarin staat dat sprake is van een levensbedreigende situatie, niet te bagatelliseren. Vinckers voegde eraan toe, dat het rapport er niet om liegt. Zuur stelde, dat het te gemakkelijk is om te zeggen dat het zwembad open moet. 'We moeten een goede discussie voeren, het geld kunnen we maar eenmaal uitgeven.' Zeegers wil niet het zwembad twee maanden openstellen om het vervolgens voor langere tijd te sluiten. 'We hebben er niets aan de mensen knollen voor citroenen te verkopen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er iemand overlijdt.'
Hij voegde eraan toe dat de periode van pappen en nathouden moet worden afgesloten.
De publieke tribune zat propvol tijdens de raad. Rianne van Leeuwen van Fortresse Coevordia, sportvereniging voor verstandelijk gehandicapten, pleitte voor een snelle openstelling van het zwembad. 'Het is niet in het belang van onze leden als het zwembad gesloten blijft of verdwijnt. Herman Brill sprak op persoonlijke titel. 'Ik vrees, dat er mensen op straat komen te staan. Waarom wordt de benodigde 1,7 miljoen voor de totale renovatie niet over meer jaren uitgesmeerd?' Mark Hemmes sprak als voorzitter van zwem- en waterpolovereniging De Plons: 'Het kan toch niet zijn, dat vereniging terugmoet naar de basis: zwemmen in het Alte Picardiekanaal?' Tot slot sprak Mark Assen op persoonlijke titel. Hij is partner van één van de personeelsleden. 'Ik heb me verbaasd over de dure aanpassingen in de sporthal en een nieuw systeemplafond in de kantine. Het geld had beter gebruikt kunnen worden voor het zwembad. Het zwembad kan met een aantal simpele ingrepen weer open?' Hij vroeg zich af of sluiting wel nodig was geweest.
Jaap van der Ploeg (PAC) vroeg zich dat ook af. Hij zette vraagtekens bij het onderzoek. Er werden dan wel aansluitingen van tosti-ijzers genoemd, maar in het rapport wordt wel degelijk gerept over een levensgevaarlijke situatie. Ad Merts van D66 wil dat moet worden gedaan om het bad open te krijgen.
Wethouder Geert Roeles reageerde: 'Als u wilt dat het bad nu opengaat en u wilt 5,5 ton beschikbaar stellen, dat moet u een motie indienen. Er komt in april een collegevoorstel met een aantal scenario's, waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Merts diende geen motie in, waardoor de voltallige gemeenteraad het collegevoorstel afwacht.