'Rapport biovergister riekt naar manipulatie'

Coevorden – Inspreker A.J. Verbakel kwalificeerde het rapport over de biovergister van de Rekenkamercommissie als een rapport dat bulkt van vooroordelen en dat riekt naar manipulatie. Die uitlatingen werden niet door iedereen gewaardeerd.

Dat stelde hij tijdens de raadsvergadering van vanavond. Hij noemde de hoor en wederhoor van de bewoners van Klinkenvlier minimaal. Hiermee is een brevet van onvermogen afgegeven. Verbakel: 'Het land wordt al te lang geteisterd door onbekwame bestuurders, waarvan Coevorden een sprekend voorbeeld is.'
Voorzitter Albert Smale van de Rekenkamer liet weten, dat het onderzoek zich -naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad- voornamelijk richtte op de gang van zaken binnen de gemente ten aanzien van vergunningverlening en handhaving. Carel Horstmeier, secretaris-onderzoeker, vulde aan: 'Het ging om een gemeentelijk onderwijs, de bewoners waren niet de kern van het verhaal.'
Wijkbewoner mevrouw Rombouts twijfelde aan de integriteit van de gemeente. Mede-wijkbewoner Herwig meldde, dat er 174 klachten waren in 2012, waarvan de laatste op 17 september toen de biovergister was stilgelegd.
Raadslid Roelof Boerma (VVD) vroeg zich af waarom alleen ambtenaren zijn gehoord en niet met de verantwoordelijke collegeleden. Dat zou volgens de Rekenkamer te maken hebben met de beperkte beschikbare tijd.

'De gemeente had in haar zorgplicht voor inwoners actiever moeten handelen na de aanhoudende klachten van omwonenden uit met name Klinkenvlier', staat onder meer in het rapport van de Rekenkamercommissie. Bovendien had de gemeente de vergunning eerder kunnen aanpassen. Uitkomsten van onderzoeken waren niet direct te relateren aan het bedrijf van Kimmann en zeggen niets over de daadwerkelijke metingen in de wijk. De gemeente had toen verdere stappen moeten ondernemen. Verder is een verzoek om handhaving destijds onterecht niet gehonoreerd.’ Er waren de laatste vijf incidenten. Het ernstigst was de ontsnapping van biogas met daarin het giftige zwavelwaterstof op 19 januari 2012, waardoor de wijk Klinkenvlier ontruimd moest worden.