SP: 'Wie was verantwoordelijk bij problemen biovergister?'

Coevorden/Assen - De Drentse SP-fractie stelt opnieuw de overlast van de biogasinstallatie aan het Alte Picardiekanaal in Coevorden aan de orde. De socialisten willen weten wie er over de vergunning en handhaving ging. Provincie of gemeente?

De SP stelt vragen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie Coevorden. De partij wil van gedeputeerde Henk Brink weten of inmiddels van andere co-vergisters in Drenthe wel duidelijk is wie er precies verantwoordelijk is voor de handhaving van de vergunningen en of de kennis van exploitanten over de vergistingsinstallaties in Drenthe op peil is.

SP-Statenlid Louise Smits: 'Het ging vorig jaar goed mis met de mestvergister. Een flinke stankgolf met de lucht van rotte eieren trof de wijk Klinkenvlier op 19 januari 2012. De wijk werd uiteindelijk ontruimd. Er bleven daarna klachten en veel onduidelijkheid. Ondermeer over de gezondheid van bewoners. Voor de SP was dat aanleiding gedeputeerde Henk Brink op te roepen snel werk te maken van dit probleem. Bewoners werden van het kastje naar de muur gestuurd. Inmiddels heeft de rekenkamercommissie Coevorden een rapport gemaakt over de kwestie. Dat verscheen december 2012. Daarin staat ondermeer dat de gemeente Coevorden niet adequaat handelde in de zorgplicht jegens inwoners, maar de gemeente zou de vergunningen wel grotendeels adequaat hebben uitgevoerd.'

De onderzoekers van de rekenkamercommissie Coevorden kregen echter geen medewerking van de provincie voor een interview. De provincie verschuilt zich daarbij achter de formele redenering dat de provincie verantwoording aflegt aan provinciale staten en niet aan een gemeentelijke rekenkamer.

Smits: 'Eén van de losse eindjes van het onderzoek is nu dat voor ons nog steeds niet duidelijk is wie er nu precies bevoegd gezag was en vanaf welk moment. Wist men het zelf wel? Die vraag dringt zich op bij het lezen van het rapport. Bij de vergunning verlening bij een grote installatie is dikwijls zowel de provincie als de gemeente betrokken. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat vervolgens niemand meer aanspreekbaar is voor bezorgde inwoners.'