Wijkbewoners Klinkenvlier welkom bij overleg over biovergister

Coevorden - De gemeente en de bewoners van de wijk Klinkenvlier zijn in gesprek over de gevolgen van overlast van de biovergister aan het Alte Picardiekanaal. Er is behoefte aan deelname van meer deelnemers uit de wijk

Wie interesse heeft om mee te praten over de ontwikkelingen kan zich melden via klinkenvlier@coevorden.nl.
Naar aanleiding van de overlast die de bewoners van de wijk in het afgelopen jaar hebben ervaren van de biovergister, is het overleg tussen de gemeente en de wijk gestart. Na een bewonersavond spraken gemeente en wijkbewoners over de vervolgstappen naar aanleiding van onderzoeken die GGD en TNO in de wijk hebben uitgevoerd. Daarin is onderzocht wat de gevolgen van de biovergister zijn voor de volksgezondheid.
Tijdens het laatste gesprek bleek dat alle aanwezigen het overleg als constructief ervaren. Samen met de gemeente zoeken de bewoners naar maatregelen waardoor problemen, zoals die in het verleden zijn ontstaan rond de biovergister, de toekomst voorkomen kunnen worden.