Weerstand tegen betaald parkeren in centrum Coevorden

COEVORDEN - Voor parkeren in het centrum van Coevorden moet in de nabije toekomst worden betaald. Dat dient als één van de uitgangspunten in het parkeerbeleidsplan, dat de gemeente Coevorden samen met Grontmij dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in hotel Talens in Coevorden presenteerde.

De maatregel kwam voor de zestig bezoekers niet onverwachts, maar schoot toch bij sommigen in het verkeerde keelgat. ‘Gratis parkeren is al jaren de grootste en zoniet de enige kracht van Coevorden. Invoeren van parkeergeld leidt tot minder bezoekers aan het centrum. Je jaagt klanten daarmee de stad uit’, klonk het vanuit de aanwezigen, die in Talens bijeen waren om onderling te praten over de huidige en toekomstige parkeersituatie in de stad. Door middel van een ingroeimodel naast het Centrumplan moeten tussen nu en 2015 in het centrum 400 tot 500 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. Die ontstaan door bijvoorbeeld een parkeergarage onder de markt of parkeerplaatsen bij sportpark De Pampert; voor die laatste optie wordt een brug gebouwd, waardoor bezoekers aan het centrum via de Oostermarkt op de Markt uitkomen. Voldoende plaatsen op loopafstand van het centrum is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast moet parkeerruimte worden gereserveerd voor bijvoorbeeld kort parkeren en apotheek- en artsbezoek. Bewoners in het centrum moeten in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Betaald parkeren kan worden ingevoerd op basis van verschillende tarieven; wel moet het volgens Grontmij-medewerker Lammert Prikken kostendekkend zijn. ‘Het aantal auto’s neemt ieder jaar toe en de daarvoor benodigde parkeerplaatsen moeten zowel parkeerder als ondernemer en overheid gaan betalen. De gratis parkeerplaats bestaat in wezen niet.’ De invoering van een betaalsysteem wordt in tijd gekoppeld aan de uitvoer van het Masterplan. Na presentaties van wethouder Geert Braam en Grontmij-medewerkers Rik Timmer en Lammert Prikken werden groepen gevormd om onderling te discussiëren over parkeerbeleid. Daaruit kwam voort dat de Pampert, gezien de loopafstand, niet geschikt wordt geacht voor het winkelend publiek. Ook wordt gevreesd voor te weinig ruimte aldaar, vanwege bezoekers aan sportactiviteiten. Betaald parkeren is een optie, maar daarbij moet Coevorden wel groeien in het aantal winkels, zodat meer publiek voor de stad zal kiezen. Ook denken ondernemers aan het instellen van een blauwe zone in het centrum; met een parkeerschijf mag dan voor een bepaalde tijd in het centrum gratis worden geparkeerd. Een idee dat niet ver weg lag, aangezien de gemeente aan het begin van de bijeenkomst een speciale parkeerschijf uitreikte. Speciale aandacht was er nog voor het fietsbeleid. Aanwezigen vonden dat in het centrum de voorzieningen voor het stallen van fietsen onder de maat zijn. Dat moet worden verbeterd door het aanleggen van meer en vooral betere stallingen. Een belangrijk middel om auto`s uit het centrum te houden, zo werd geopperd. Een nog te vormen werkgroep gaat de definitieve uitgangspunten van het parkeerbeleidsplan opstellen. Daarbij zorgen een stuurgroep en klankbordgroep voor ondersteuning en blijft Grondmij betrokken als adviseur. Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld door de gemeenteraad worden deze op een volgende, openbare informatiebijeenkomst besproken. Daarna neemt het college een besluit en wordt verwacht dat de gemeenteraad in april of mei 2008 het definitieve parkeerbeleidsplan vaststelt. Klik op het pijltje links om meer foto`s te bekijken. Foto`s: Boom Regionale Uitgevers / Wouter Bessels.