Gewijzigde voorschriften biovergister ter inzage

Coevorden - De gemeente Coevorden legt per vandaag de gewijzigde voorschriften voor de biovergister aan het Alte Picardiëkanaal ter inzage. Deze actualisatie was nodig omdat sinds de oorspronkelijke vergunning de inzichten over waaraan een dergelijke installatie moet voldoen zijn aangescherpt.

Bij de biovergister hebben zich de afgelopen tijd incidenten voorgedaan die hebben geleid tot het stellen van nadere voorschriften aan de bedrijfsvoering. Binnen een termijn van zes weken na terinzagelegging, dus tot 30 augustus, kunnen zienswijzen worden ingediend. De tekst van de ontwerpbeschikking en bijbehorende voorschriften staat op http://www.coevorden.nl/nieuws/bekendmakingen/bekendmaking/archive/2012/07/article/coevorden-alte-picardiekanaal-24-voor-het-actualiseren-van-de-milieuvoorschriften-ontwerp-7781.html . Lees ook: 'Wanneer is zaak uitgeprutteld?': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=250586 'Fouten gemaakt bij evacuatie bewoners Klinkenvlier': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=247554 'Biovergister moet stoppen met toevoer nieuwe grondstoffen': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=229980 'Biovergister brengt voortdurend overlast met zich mee': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=229843 'Kimman moet opgeven wat er is misgegaan': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=227910 'Bouwmeester had intentie om Klinkenvlier te bezoeken': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=227407 'Wijkbewoners verlaten huizen na stankoverlast': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=227315